Wpływ epidemii na zachowania różnych pokoleń konsumentów

Gospodarka

Wpływ epidemii na zachowania różnych pokoleń konsumentów

Z danych zebranych w ramach badania GfK Consumer Life – TrendKey w Koronie wynika, iż w trakcie pandemii najbardziej ucierpiał dobrostan psychiczny osób z pokolenia X i pokolenia Milenialsów (odpowiednio 58% i 57% deklaracji o negatywnym wpływie pandemii na psychikę). Tak wysoki odsetek osób deklarujących pogorszenie się ich dobrostanu psychicznego może mieć znaczący wpływ na zmianę ich postaw, w tym zwyczajów konsumenckich.

W ramach dwóch pozostałych grup odsetek osób deklarujący negatywny wpływ wyniósł 52% wśród Baby Boomersów oraz 48% wśród przedstawicieli pokolenia Z.

Z kolei pozytywne zmiany zaobserwowało u siebie jedynie 8% Milenialsów, 6% z pokolenia Z i 5% z pokolenia X (żaden respondent – przedstawiciel Baby Boomersów – nie zaobserwował u siebie pozytywnego wpływu pandemii). Jednocześnie brak wpływu pandemii na samopoczucie zadeklarowało 48 % przedstawicieli Baby Boomersów, 46% z pokolenia Z, 37% z pokolenia X oraz 35% Milenialsów.

Wysoki odsetek osób deklarujących pogorszenie się ich dobrostanu psychicznego może mieć znaczący wpływ na zmianę ich postaw, w tym zwyczajów konsumenckich. Dla rynku szczególnie ważne jest pokolenie Y, potocznie zwane Milenialsami, ponieważ obecnie to najważniejsza ekonomicznie populacja konsumentów. Zmiany postaw, opinii, nawyków w ramach tej grupy mają decydujący wpływ na koniunkturę gospodarczą, ale także wpływają na zachowania przedstawicieli pozostałych grup pokoleniowych.

Spośród wszystkich aktualnie dominujących 9 trendów konsumenckich rejestrowanych wśród Milenialsów, trzy wykazały istotną dynamikę wzrostową. Najbardziej, bo o 10 p.p., z 16% na 26% wzrósł, i tak dotychczas dominujący, trend „Odpowiedzialnej konsumpcji”. Drugi ze wspomnianych trendów to trend „Etos eko/bio”, który podwoił swój udział i wzrósł z 7% do 14% trzecim trendem notującym istotny wzrost jest trend „Upraszczania życia”, który zyskał 5 p.p. (wzrost udziału z 9% do 14 %). Udziały pozostałych trendów wyróżnionych w badaniu pozostały na nie zmienionym poziomie lub nieznacznie spadły.

– Milenialsi to aktualnie najliczniejsza pod względem demograficznym populacja aktywna zawodowo, której rosnąca siła nabywcza trudna jest do przecenienia, a zmiany postaw w jej obrębie prowadzą do zmian trendów w zachowaniach wszystkich konsumentów. To bez wątpienia grupa najbardziej kreatywna i opiniotwórcza w społeczeństwie. Trzeba też pamiętać, że równolegle do wzrostu siły nabywczej Milenialsów, następuje równoległy rozwój technologii cyfrowych, których ta grupa jest głównym użytkownikiem i beneficjentem. A do tego dochodzą jeszcze obserwowane obecnie gwałtowne zmiany w zakresie indywidualnych ocen dobrostanu psychicznego. To nakładanie się różnych zjawisk i procesów dynamicznie zmienia, i musi zmienić nieodwracalnie, trendy zakupowe i nawyki konsumenckie. Bez wątpienia jesteśmy obecnie w okres gwałtownej redefinicji całego paradygmatu związanego z konsumentem – komentuje Dominika Grusznic-Drobińska, ekspertka, dyrektor w dziale Marketing Effectiveness w GfK.

Foto: Pixabay