Większy eksport produktów mleczarskich

Gospodarka

Większy eksport produktów mleczarskich

Mimo negatywnego oddziaływania koronawirusa, krajowy eksport mleczarski w I kwartale 2020 r. wykazywał wciąż tendencję wzrostową – według MRiRW zwiększył się o 1,7% r/r, do 541 mln EUR. W marcu dynamika nawet przyspieszyła do +2,1% r/r.

Wzrost sprzedaży zagranicznej w I kwartale 2020 r. w przypadku Polski był przede wszystkim wynikiem większego eksportu serów (+5% r/r) oraz serwatki (+7,5% r/r), spowodowanego wysokim zapotrzebowaniem na rynkach pozaunijnych. Z danych Eurostatu wynika, że w marcu aż 6,4- krotnie (3,6-krotny wzrost w I kwartale 2020 r.) zwiększyła się sprzedaż serwatki do Chin – wolumen 5,6 tys. t stanowił rekord eksportu dla pojedynczego miesiąca w przypadku sprzedaży do tego kraju.

Niekorzystne efekty pandemii dla rynku mleczarskiego (spadek cen) wynikają z mniejszego popytu w krajach UE – w I kwartale 2020 r. wartość polskiego eksportu przetworów z mleka na rynek UE-27 i Wlk. Brytanii łącznie zmalała o 22% r/r. O 23% r/r (-42% r/r w ujęciu wolumenowym) zmniejszyła się sprzedaż mleka i śmietany zagęszczonej (w tym proszków mlecznych), a o 30% r/r masła (-18% r/r wolumenowo). Możliwe, że spadki te nasilą się w 2 kwartale 2020 r.  z uwagi na niższą dynamikę cen przetworów, choć zmiany na rynkach walutowych (słabszy PLN) są czynnikiem sprzyjającym eksportowi.

Źródło: Agro Nawigator PKO BP

Foto: Pixabay