Więcej wody dla karpia?

Aktualności

Więcej wody dla karpia?

02 stycznia 2019

  • #dobrostan zwierząt
  • #karp

W tym miesiącu do sejmu ma trafić poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt. Jeden z zapisów ma zmieniać obowiązujące zasady transportu i przetrzymywania żywych ryb. Zaniepokojeni hodowcy przyznają, że zapis w proponowanym brzmieniu oznacza w praktyce zakaz hodowli.

Aktualnie obowiązujące prawo posiada brzmienie informujące, że zakazany jest “transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie”. W poselskim projekcie widnieje jego rozszerzona wersja poszerzająca jego brzmienie: zakazuje się “transportu żywych ryb lub ich przetrzymywania bez dostatecznej ilości wody zapewniającej oddychanie, swobodną zmianę pozycji ciała i pełne zanurzenie”.

Hodowcy zwracają uwagę, że z proponowanego zapisu zniknęło stwierdzenie „w celu sprzedaży”. Branża zastanawia się, czy zabronione byłoby wyciąganie ryb z wody w czasie hodowli. Jeśli tak, oznaczałyby to w praktyce zakaz hodowli.

Źródło: Rzeczpospolita

Foto: Pixabay