Więcej ułatwień dla przedsiębiorców

Prawo

Więcej ułatwień dla przedsiębiorców

22 grudnia 2014

Poza uproszczeniem procedur dotyczących zatrudniania pracownika (zachowanie ważności orzeczeń lekarskich w przypadku pracy na podobnych stanowiskach), zakłada się m.in. ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców. Takie podmioty zostaną zwolnione z obowiązku przekazywania danych w roku, w którym rozpoczęły działalność. Korzystne dla pracodawców ma być również zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobus, bus), jeżeli transport taki organizowany jest przez pracodawcę. W kolejnych ustawach pojawią się zapisy pozwalające na składanie oświadczeń (zamiast dotychczas składanych zaświadczeń). Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.