Więcej owoców, mniej warzyw

Aktualności

Więcej owoców, mniej warzyw

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tegoroczne zbiory owoców wyniosą ok. 4,8 mln t i będą o ok. 52% wyższe niż w 2017 r. Najsilniejszy wzrost zbiorów zostanie odnotowany w przypadku owoców z drzew, które wyniosą ok. 4,2 mln t (+58% rok do roku), podczas gdy zbiory owoców jagodowych ukształtują się na poziomie ok. 0,6 mln t (+21% rok do roku). Natomiast tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 4,2 mln t i będą o ok. 8% mniejsze niż w 2017 r.

Tegoroczne zbiory owoców będą najwyższe w historii. Silnemu wzrostowi zbiorów owoców w ujęciu rocznym sprzyjają efekty niskiej bazy sprzed roku związane z przymrozkami, jak również wyjątkowo korzystne tegoroczne warunki agrometeorologiczne dla wegetacji owoców (łagodna zima, duże nasłonecznienie oraz wysokie temperatury). W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 3,7 mln t (+52% r/r), wiśni na ok. 200 tys. t (+179% r/r), śliwek na ok. 119 tys. t (+104%), gruszek na ok. 85 tys. t (+54% r/r) oraz czereśni na ok. 60 tys. ton (+205% r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ok. 200 tys. t (+55% r/r), truskawek na ok. 195 tys. t (+10% r/r), malin na ok. 130 tys. t (+24% r/r) oraz agrestu na ok. 10 tys. t (+26% r/r).

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 4,2 mln t i będą o ok. 8% mniejsze niż w 2017 r. Spadek zbiorów warzyw gruntowych będzie efektem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych dla ich wegetacji (niewystarczające opady w okresie wegetacji). W konsekwencji tegoroczne zbiory kapusty oceniane są na niespełna 1 mln t (-1% r/r), kalafiorów na ok. 225 tys. t (-6% r/r), cebuli na ok. 585 tys. t (-12% r/r), marchwi na ok. 745 tys. t (-10% r/r), buraków ćwikłowych na ok. 300 tys. t (-11% r/r), ogórków na ok. 245 tys. t (-2% r/r), a pomidorów na ok. 250 tys. t. (-8% r/r). Zgodnie z prognozą IERiGŻ (Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) tegoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtują się na poziomie 1,2 mln t, czyli poziomie o 4,3% wyższym niż w 2017 r. Produkcja pomidorów spod osłon wyniesie ok. 671 tys. t (+4%), a ogórków spod osłon ok. 311 tys. t (+6%).

Uwzględniając tegoroczne rekordowe zbiory owoców i ich ubiegłoroczny nieurodzaj wywołany przymrozkami w kolejnych miesiącach oczekujemy silnej deflacji cen w tej kategorii. Uważamy, że utrzyma się ona do II kw. 2019 r. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym zbiorów owoców w kolejnym sezonie, w II poł. 2019 r. prognozujemy ich wyraźny wzrost w ujęciu rocznym, wspierany przez efekty niskiej bazy sprzed roku. Mimo szacunków wskazujących na negatywny wpływ suszy na zbiory warzyw uważamy, że roczne tempo wzrostu ich cen w najbliższych miesiącach będzie się lekko obniżać. W kierunku jego nieznacznego spadku oddziaływać będą efekty wysokiej bazy sprzed roku. Ceny warzyw w ostatnim sezonie były bowiem wysokie ze względu na ich niską podaż będącą skutkiem niekorzystnych warunków pogodowych podczas zbiorów – szacują eksperci Credit Agricole Bank Polska.

Źródło: AgroMapa opracowana przez Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay