Więcej osób będzie pracować w niedziele i święta

Prawo

Więcej osób będzie pracować w niedziele i święta

24 marca 2014

Katalog prac, które można wykonywać w niedziele i święta, został poszerzony o pracę na rzecz różnych zagranicznych przedsiębiorstw działających m.in. w państwach z innych stref czasowych. Do wyjątków, kiedy praca w niedziele i święta nie jest zakazana, dołączyły:

• praca polegająca na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, odbieranych poza terytorium Polski, jeśli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, polskie niedziele i święta są u niego dniami pracy,

• praca zapewniająca możliwość świadczenia tego rodzaju usług.

Nowe przepisy będą mieć znaczenie przede wszystkim dla centrów usług dla biznesu, w których pracuje w Polsce w sumie prawie 200 tys. osób. Zmiany wprowadza podpisana 10 lutego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy.