Prognoza: Większe zbiory oraz niższe ceny owoców i warzyw

Gospodarka

Prognoza: Większe zbiory oraz niższe ceny owoców i warzyw

15 września 2020

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tegoroczne zbiory owoców wyniosą prawie 4,2 mln t i będą o ok. 6% wyższe niż w 2019 r., co jest poziomem zbliżonym do średniej za ostatnie 5 lat.

Z kolei tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą prawie 4,1 mln t i także będą o ok. 6% wyższe niż w 2019 r., również kształtując się na poziomie zbliżonym do pięcioletniej średniej. Jednocześnie jest to pierwszy wzrost krajowej produkcji warzyw od 2017 r., która przez dwa ostatnie sezony kształtowała się w trendzie spadkowym ze względu na susze.

Zdaniem analityków Credit Agricole, autorów raportu, II kw. br. dynamika cen owoców osiągnęła swoje maksimum lokalne, co wynikało zarówno zefektów niskiej bazy sprzed roku jak i słabych ubiegłorocznych zbiorów. Na ogół lepsze niż przed rokiem tegoroczne zbiory owoców będą w kolejnych miesiącach oddziaływać w kierunku spadku dynamiki cen owoców i w II kw. 2021 r. osiągnie ona ujemną wartość. Z kolei ujemna roczna dynamika cen warzyw ma utrzymać się do III kw. 2021 r.

Źródło: Agromapa Credit Agricole
Opracował: NP