Wahania w światowej produkcji mleka

Aktualności

Wahania w światowej produkcji mleka

11 lipca 2019

Według prognoz USDA (półroczny raport Amerykańskiego Dep. ds. Rolnictwa), produkcja mleka w Nowej Zelandii w 2019 r. może obniżyć się o 1% rok do roku do 21,8 mln t. Początek 2 kwartału br. przyniósł natomiast wzrosty produkcji mleka w Unii Europejskiej, po spadkach obserwowanych w 1 kwartale 2019 r. spowodowanych skutkami suszy.

Spadek produkcji w Nowej Zelandii nastąpił głównie w wyniku obniżenia dostaw w 1 połowie 2019 r. W drugiej części roku produkcja może utrzymać się na zbliżonym poziomie w relacji do analogicznego okresu przed rokiem, mając stosunkowo niewielki wpływ na zmiany cen produktów mleczarskich. W większym stopniu o zmianie poziomu cen decydować będzie produkcja w UE.

Według KE unijna produkcja mleka w kwietniu 2019 r. zwiększyła się o 1,2% rok do roku. Zmiany w produkcji są dość zróżnicowane w zależności od regionu. Największe wzrosty obserwuje się w Irlandii (+15%) oraz Wlk. Brytanii (+4,8%). Wzrost ten wpisuje się w długoterminowy trend produkcji (szczególnie w Irlandii), niemniej jego tempo spowodowane jest niską ubiegłoroczną bazą odniesienia. Z powodu suszy produkcja mleka w tych krajach wyraźnie spowolniła w 2018. Spadki dostaw notuje się wciąż u największych producentów tj. Niemiec, Francji, Holandii a także we Włoszech. Utrzymanie stabilnego tempa wzrostu produkcji w Polsce (w okresie styczeń-maj 2019 r. skup wzrósł o 3,1%, za GUS) pozwala na zwiększanie przewagi naszego kraju nad produkcją mleka we Włoszech i umacnianie się na pozycji 5. producenta mleka w UE.

Źródło: Agro Nawigator PKO Bank Polski

Foto: Pixabay