W Zamościu o cukrze i nie tylko

Aktualności

W Zamościu o cukrze i nie tylko

08 listopada 2019

Sytuacja na krajowym, europejskim i światowym rynku cukru oraz przyszłość uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru w Polsce – to główne tematy, które były omawiane podczas konferencji pt. „Burak – Cukier – Perspektywy”.

– Musimy utrzymać uprawę buraków w Polsce, to jest ważna gospodarczo roślina, ponieważ dla bardzo wielu gospodarstw dochody z tej uprawy są w budżecie znaczące. Roślina ta jest ważna dla środowiska i odgrywa także dużą rolę w płodozmianie – powiedział uczestniczący w konferencji minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że zagrożeń na rynku cukru jest dużo i trzeba o nich rozmawiać właśnie z rolnikami i producentami cukru. Według ministra Ardanowskiego bardzo ważna na tym rynku jest rola Krajowej Spółki Cukrowej.

Minister zamierza zorganizować w najbliższym czasie spotkanie z koncernami niemieckimi, które działają na rynku cukru w Polsce i mają w nim udział większy niż KSC. “Chcę, aby także one przedstawiły swoje strategie w zakresie utrzymania produkcji buraków i uczciwego wynagradzania plantatorów za ich ciężką pracę – poinformował szef resortu rolnictwa.

Nawiązując do przyszłości wspólnej polityki rolnej UE minister Ardanowski podkreślił, że ma być w niej przekonanie, iż nie tylko wymiar ekonomiczny ma sens, ale także wymiar rolnictwa zrównoważonego.

Konferencja “Burak – Cukier – Perspektywy” organizowana jest cyklicznie przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, w tym roku odbywała się ona pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wzięło udział ponad 200. przedstawicieli plantatorów buraka cukrowego, przemysłu cukrowniczego, partnerów branżowych mediów oraz administracji.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Foto: shutterstock.com