W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

Aktualności

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

19 lutego 2014

Ponadtrzykrotnie krótszy czas potrzebny do rejestracji działalności gospodarczej przez osoby prawne – spółki, oddziały firm zagranicznych czy spółdzielnie – taki ma być efekt zmian w prawie zaproponowanych w projekcie nowelizacji m.in. ustawy o KRS.

Projekt przyspieszenia działania “jednego okienka” przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zbadał m.in. ile czasu średnio upływa w warszawskim sądzie rejestrowym od złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru do uzyskania numerów NIP i REGON. Okazało się, że jest to 25 dni. Nowe przepisy mają skrócić ten czas do dni siedmiu.

Dziś zainteresowany podmiot składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis lub jego zmianę wraz z formularzami dla innych organów administracji: GUS, ZUS czy “skarbówki”. Rolą sądu jest przekazanie ich odpowiednim urzędom za pośrednictwem poczty, co często zajmowało tygodnie.

Zgodnie z tą filozofią, przedsiębiorca co prawda składał dokumenty w “jednym okienku” – czyli w KRS, ale w kilku wnioskach powielał te same informacje. W praktyce, nawet jeśli sam wniosek do KRS jest prawidłowy, to często pisma do innych urzędów zawierają błędy lub braki, których przedsiębiorca nie może skorygować samodzielnie w danym urzędzie, a tylko za pośrednictwem KRS. To oznacza, że cała procedura zaczyna się od początku, a tylko jej zakończenie skutkuje wpisem do KRS.

Proponowana nowelizacja zmienia tę filozofię. KRS drogą elektroniczną – a nie pocztową – udostępni te dane innym urzędom. Nie będą one musiały ich weryfikować i opierając się tylko na zawartości wpisu do KRS wykonają swoje czynności, np. nadadzą NIP i REGON, które od razu zostaną przekazane do wpisu.

Jeżeli jakiś urząd wymaga dodatkowych danych, będzie się je składać bezpośrednio w nim, a nie za pośrednictwem KRS. Np. chodzi tu o formularz zgłoszeniowy do urzędu skarbowego.

Konsekwencją jest uzyskanie pełnego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w momencie wpisu do KRS. Natomiast urzędy będą miały siedem dni na dokonanie wpisów lub zmian w swoich rejestrach.

Projekt dotyczy jedynie działalności gospodarczej podmiotów, które mają obowiązek wpisów do KRS, czyli z osobowością prawną: wszelkiego rodzaju spółek, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów zagranicznych firm oraz stowarzyszeń, fundacji itp., jeśli prowadzą działalność gospodarczą.

Nowelizacja nie dotyczy osób fizycznych, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą, dla których obowiązujące są inne procedury. Na przykład od połowy 2011 r. mogą one zrobić to niemal natychmiast, bezpłatnie i przez internet poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), uruchomionej przez Ministerstwo Gospodarki. Jak poinformowało PAP ministerstwo, na koniec 2013 r. w CEIDG było 2 mln 117 tys. zarejestrowanych przedsiębiorców o statusie “aktywny”.

Źródło: PAP