W razie wątpliwości  ZUS może wydać przedsiębiorcy interpretację przepisów

Aktualności

W razie wątpliwości ZUS może wydać przedsiębiorcy interpretację przepisów

28 sierpnia 2015

Przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie pisemnej interpretacji przepisów. Interpretacje są wydawane w sprawach indywidualnych, a we wniosku przedsiębiorca musi szczegółowo opisać przyszłą lub obecną sytuację.

– Przedsiębiorcy mogą się zwracać do ZUS w sprawach dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek oraz podstawy ich wymiaru: składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Przedsiębiorca musi to oczywiście bardzo szczegółowo opisać. Nie może to być pytanie, tylko musi opisać stan faktyczny, jak to u niego wygląda, lub opis zdarzenia przyszłego. I my wtedy się odniesiemy do takiej sytuacji. Czy to jest zgodne z przepisami, czy też niezgodne z przepisami ‒ wyjaśnia gość Jedynki Aleksandra Bełkowska z ZUS.

Źródło: IAR