W przyszłym roku światowy handel wzrośnie o 5,4%

Gospodarka

W przyszłym roku światowy handel wzrośnie o 5,4%

Z raportu o Globalnym Handlu zrealizowanym przez Euler Hermes wynika, że handel w 2022 roku wzrośnie o 5,4%. Mimo zakłóceń w łańcuchu dostaw, które mogą utrzymać się do drugiej połowy przyszłego roku, handel pozostanie silny.

Choć istnieje ryzyko wystąpienia podwójnej zapaści (wspomniane zakłócenia w łańcuchach dostaw plus opóźnienia w transporcie) w I kwartale 2022 r., Euler Hermes spodziewa się normalizacji wolumenu międzynarodowych przepływów handlowych od II półrocza 2022 r., napędzanej przez trzy czynniki:

  1. Ochłodzenie wydatków konsumenckich na dobra trwałe, biorąc pod uwagę ich dłuższy cykl wymiany i przejście w kierunku bardziej zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych.
  2. Mniej dotkliwe niedobory środków produkcji, ponieważ zapasy w większości sektorów powróciły do poziomu sprzed kryzysu lub nawet go przekroczyły, a nakłady inwestycyjne wzrosły (głównie w USA).
  3. Zmniejszenie zatorów żeglugowych (globalne zamówienia na nowe kontenerowce osiągnęły w ostatnich miesiącach rekordowy poziom 6,4% istniejącej floty) oraz planowane wydatki na infrastrukturę portową w USA w wysokości 17 mld dolarów.

– Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy, że globalny handel w ujęciu ilościowym wzrośnie o +5,4% w 2022 r. i +4,0% w 2023 r., a następnie stopniowo powróci do średnich poziomów sprzed kryzysu. Odbywa się to jednak kosztem zwiększonej globalnej nierównowagi. Stany Zjednoczone odnotują rekordowo wysoki deficyt handlowy (około 1,3 bln USD w latach 2022- 2023), któremu towarzyszyć będzie rekordowo wysoka nadwyżka handlowa Chin (średnio 760 mld USD). Co istotne, strefa euro również odnotuje wyższą niż przeciętna nadwyżkę w wymianie handlowej w wysokości około 330 mld USD” wyjaśnia Françoise Huang, starszy ekonomista ds. Azji i Pacyfiku w Euler Hermes

Europa, w tym Środkowo-Wschodnia i Polska, odczuwa dodatkowy impuls konsumpcyjny

Popyt konsumpcyjny w Europie osiągnął bezprecedensowo wysoki poziom i prawdopodobnie utrzyma się powyżej trendu, ponieważ nadwyżka oszczędności powstałych w czasie kryzysu prawdopodobnie nie zostanie wyczerpana do 2023 r. Cykl wymiany dóbr trwałych wskazuje, że szczyt wąskich gardeł w łańcuchu dostaw już mija, a dodatkowo popyt w najbliższej przyszłość przerzuci się na inne dobra (w tym np. usługi)

źródło: Euler Hermes