W produkcji zbóż, mięsa oraz nabiału Polska jest samowystarczalna

Aktualności

W produkcji zbóż, mięsa oraz nabiału Polska jest samowystarczalna

18 marca 2022

Polski Instytut Ekonomiczny poinformował, że Polska jest samowystarczalna w produkcji roślinnej i zwierzęcej, tj. zbóż, wołowiny, drobiu, jaj, cukru oraz mleka. Dużo produkujemy także warzyw, roślin strączkowym, a także ziemniaków.

– Polska jest samowystarczalna w kluczowych segmentach produkcji roślinnej i zwierzęcej. W produkcji zbóż, będącej podstawą produkcji roślinnej, wskaźnik samowystarczalności w roku gospodarczym 2019/2020 wyniósł 118% Oznacza to, że produkcja zbóż była o 18% wyższa niż zużycie krajowe obliczone jako suma produkcji i importu pomniejszona o eksport i skorygowana o zmianę stanu zapasów – napisano w publikowanym w czwartek Tygodniku Gospodarczym PIE.

W 2021 roku Polska była trzecim w Unii Europejskiej największym producentem zboża (11% udziałów). Zbiory w ubiegłym roku wyniosły 34,6 mln ton., czyli o 0,9 mln ton mniej niż w rekordowym 2020 r., ale o ponad 4 mln ton więcej niż przeciętnie rocznie w ostatnich pięciu latach. Pszenica oraz kukurydza odpowiadały za 57% zbiorów. Pierwszego rodzaju zboża udało się zebrać 12,2 mln ton, a drugiego – 7,5 mln ton. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny – zapasy zbóż w Polsce pod koniec roku były nieznacznie niższe niż rok temu.

PIE przypomina jednak, że ceny zbóż wpływają na koszty produkcji zwierzęcej i ceny mięsa, ponieważ ok. połowa zbóż wykorzystywana jest jako pokarm dla zwierząt. 

źródło: Forsal