W Niemczech obniżone ceny towarów i usług

Detal/Hurt

W Niemczech obniżone ceny towarów i usług

20 stycznia 2021

Dzięki zmniejszonym stawkom VAT Niemcy zanotowali spadek cen towarów i usług. W grudniu 2020 r. deflacja wyniosła 0,3%. Nadspodziewanie dobry jest także styczniowy indeks koniunktury ZEW – wzrósł z 55 do 61,8 punktu. Zdaniem ekspertów, ceny detaliczne u naszych zachodnich sąsiadów zaczęły już spadać w sierpniu zeszłego roku.

To było wydarzenie nienotowane od 2016 roku. Główną przyczyną deflacji była decyzja rządu w Berlinie o obniżeniu od 1 lipca podatku VAT.
W połowie 2020 r. zmniejszono w Niemczech stawkę VAT na zwykłe towary z 19 do 16%, a na żywność i część pozostałych towarów z 7 do 5%. Cała ta operacja uszczupliła zeszłoroczne dochody budżetowe o około 20 miliardów euro.

Obniżenie podatków było elementem niemieckiej tarczy antykryzysowej. Następstwem tego posunięcia była deflacja. W zeszłym miesiącu w porównaniu z grudniem 2019 roku ceny spadły o 0,3%. Deflacja liczona metodą HICP była jeszcze głębsza i wyniosła 0,7%.

HICP uwzględnia zróżnicowaną sytuację materialną gospodarstw domowych. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji (deflacji) brana jest pod uwagę struktura wydatków typowa dla poszczególnych grup konsumentów.

Dla porównania, w Polsce w zeszłym miesiącu ceny były o 2,4% wyższe niż w grudniu 2019 r., a w okresie wrzesień-listopad inflacja przekraczała 3%.

źródło: biznes.interia.pl
oprac.: EW