W Europie Zachodniej spada udział marek własnych w sprzedaży produktów dóbr szybko zbywalnych

Aktualności

W Europie Zachodniej spada udział marek własnych w sprzedaży produktów dóbr szybko zbywalnych

Marki własne artykułów spożywczych, proszków i kosmetyków stanowią w Europie Zachodniej wartościowo 38,3 proc. sprzedaży (spadek o 0,6 pkt. proc.), natomiast ilościowo 47,4 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.). Badacze upatrują przyczyn zmniejszenia zainteresowania markami własnymi przede wszystkim w spadku bezrobocia i wzroście PKB większości badanych krajów. Wzrost zamożności Europejczyków przekłada się więc w kupowaniu większej ilości produktów markowych i premium. Kolejnym powodem jest również zmniejszanie się różnic w cenach pomiędzy produktami markowymi a ich odpowiednikami w postaci marek własnych sieci detalicznych. Ponadto sieci zaczęły ograniczać asortyment marek własnych, decydując się skupić bardziej na produktach najszybciej rotujących.