VIII Światowy Dzień Mleka w Polsce

Aktualności

VIII Światowy Dzień Mleka w Polsce

5 lipca na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem już po raz ósmy odbył się VIII Światowy Dzień Mleka w Polsce czyli Ogólnopolskie Święto Mleka. Impreza ta, której partnerem organizacyjnym była Grupa Mlekovita miała na celu promować mleko i produkty mleczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. A także zwracać uwagę na korzyści dla zdrowia płynące z codziennego spożywania nabiału.

XXI wiek przyniósł istotną zmianę w świadomości konsumenta, ukierunkowaną na szczególną dbałość o zdrowie, a postęp w medycynie spowodował, że średnia długość życia człowieka znacząco rośnie, więc profilaktyka zdrowotna powinna być wyzwaniem dla każdego z nas.

Produkty mleczne, pełniąc bardzo ważną rolę w diecie człowieka, stały się niezbędne do utrzymania dobrego stanu zdrowia, ale także urody i dobrej kondycji.

Polska jest jednym z siedmiu największych producentów mleka w Unii Europejskiej i, jak wynika z prowadzonych badań, Polacy chętnie spożywają produkty mleczne, jednakże ich spożycie w naszym kraju jest nadal znacznie mniejsze niż średnia w Europie. Średnio Polak spożywa około 200 litrów mleka i przetworów mlecznych rocznie, ale jest to prawie dwukrotnie mniej niż inni mieszkańcy Europy, u których średnia wynosi około 350 litrów rocznie. Zadaniem przetwórców mleka jest więc nie tylko wyprodukowanie atrakcyjnego dla konsumenta wyrobu, ale przede wszystkim dotarcie do jego świadomości, jak zdrowe i potrzebne dla organizmu człowieka są produkty mleczne.

To właśnie zwracanie uwagi na korzyści dla zdrowia płynące z codziennego spożywania nabiału ma na celu coroczny Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka. Ósma edycja tego wydarzenia odbywała się na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem, a rozpoczęła się występem Miejskiej Orkiestry Dętej z Lubawy. Część oficjalną zainicjował Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa, Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński symbolicznym toastem szklanką mleka wraz z zaproszonym gośćmi: Wicepremierem i Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim, Prezesem Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny Waldemarem Brosiem, Księdzem Biskupem Łomżyńskim Tadeuszem Bronakowskim, Radcą Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce Yuryem Pilipsonem, Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjanem Zwolakiem, Doradcą Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Janem Sobieckim, posłem Jackiem Boguckim, Wojewodą Podlaskim Andrzejem Meyerem, Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyński i Radną Sejmiku Województwa Podlaskiego Darią Sapińską. Podczas tej części programu wręczono wyróżnienia i pamiątkowe statuetki przyznane przez Radę Ekspertów Mleczarstwa osobom i firmom, dzięki którym nastąpił rozwój dystrybucji produktów mleczarskich na świecie i w Polsce oraz osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiego mleczarstwa i produkcji mleka. Światowy Dzień Mleka w Polsce był też okazją do wręczenia wyróżnień specjalnych przyznanych przez Prezesa Zarządu Grupy MLEKOVITA i Przewodniczącego Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusza Sapińskiego: za partnerską współpracę pierwszego Złotego Dariusa otrzymał Dyrektor w firmie Jeronimo Martins Polska Miguel Coutinho (w imieniu uhonorowanego nagrodę odbierał Wojciech Kozar), Złotą Odznakę MLEKOVITY – Sławomir Bień; jako Ambasador MLEKOVITY na rynkach zagranicznych wyróżniony został zaś Eugeniusz Aleksandravicius, a statuetkę w podziękowaniu za dotychczasową współpracę odebrał Prezes naszego Wydawnictwa Wiesław Generalczyk. W tym dniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami odznaczeni zostali: Marek  Wnorowski (srebrny medal) i Alina  Szymborska (brązowy medal). Ponadto odznakami honorowymi „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskich” uhonorowani zostali: Jarosław Stankiewicz, Szczepan Smoleński, Adam Frydrych, Krzysztof Jamiołkowski, Justyna  Święcka, Wanda Bednarek, Agnieszka Żukowska, Katarzyna Gromada, Dariusz Jabłoński, Wiesław Kulesza, Cezary Wiśniewski.

Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka patronatem honorowym objęli: Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna.