Uproszczona zaliczka – nieoprocentowana pożyczka z budżetu państwa?

Aktualności

Uproszczona zaliczka – nieoprocentowana pożyczka z budżetu państwa?

14 grudnia 2021

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu wybór formy opodatkowania na 2022 r. dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej, gdzie wspólnicy podlegają opodatkowaniu PIT będzie wyzwaniem jak nigdy dotąd. Powyższej analizie poświęcę kolejny artykuł, w grudniowym (12/346) wydaniu Poradnika Handlowca skupiłem się na rozwiązaniu w postaci uproszczonej zaliczki, która jest dostępna zarówno dla osób opodatkowanych podatkiem PIT na zasadach ogólnych lub podatku liniowym, jak i dla podatników CIT.

Uproszczona zaliczka nie stanowi nowego rozwiązania, jednak w 2022 r. może okazać się wyjątkowo korzystna dla wielu Czytelników.

Na czym ona polega w praktyce? Mianowicie jest to zaliczka wpłacana miesięcznie w standardowym terminie do 20 dnia następnego miesiąca, jednak nie jest wyliczana na podstawie dochodu osiąganego od początku roku tylko w stałej wysokości przez cały rok podatkowy.

Dla podatników CIT wylicza się ją jako 1/12 podatku wykazanego w zeznaniu składanym w poprzednim roku podatkowym lub w zeznaniu złożonym dwa lata prędzej, jeżeli w pierwszym przypadku nie wykazano podatku.

Przykładowo

Spółka XYZ1 wykazała w zeznaniu rocznym za 2020 r. złożonym w marcu 2021 r. podatek w wysokości 50.000 zł.

W sytuacji opłacania uproszczonej zaliczki na 2022 r., kwota zaliczki wyniosłaby miesięcznie 4.170 zł (50.000 zł/12).

Podatnicy CIT, których rok podatkowy przyjęty do wyliczenia uproszczonej zaliczki trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy mogą wpłacać zaliczki w wysokości podatku, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku, którego dotyczy zeznanie.

Przykładowo: Rok trwał 15 miesięcy – podatek do wyliczenia uproszczonej zaliczki dzielimy przez 15.

Dla podatników PIT sposób wyliczenia zaliczki jest bardziej skomplikowany, ale zasada jest analogiczna, dla 2022 r. uwzględniamy dane za 2020 r. lub za 2019 r., gdy za 2020 r. nie wykazano dochodu lub był on w zbyt niskiej wysokości.

Decyzja o wyborze uproszczonej zaliczki na 2022 r. lub jakikolwiek inny powinna być poparta dokładną analizą prognozowanego wyniku podatkowego, ponieważ obowiązuje ona przez cały rok podatkowy. Wyjątek wprowadzono jedynie dla małych podatników w 2020 r. z uwagi na pandemię Covid.

Przykład

Pan Marian wykazał w zeznaniu rocznym za 2018 r. podatek w wysokości 1.000.000 zł, uproszczona zaliczka na 2020 r. wyniosła 83.333 zł.

Podatek za 2020 r. wyniósł 150.000 zł, przez część roku w ogóle nie występował obowiązek opłacania zaliczek, z uwagi na wybór uproszczonej zaliczki i brak statusu małego podatnika, co miesiąc u Pana Mariana istniał obowiązek wpłaty na konto Urzędu Skarbowego kwoty 83.333 zł.

Przykład

Dochód Spółki CZT22 za 2020 r. wyniósł 15.526.316 zł, podatek 2.000.000 zł.

Prognozowany dochód na 2022 r. 50.000.000 zł, prognozowany podatek 9.500.000 zł.

Miesięczna kwota uproszczonej zaliczki: 166.667 zł.

W styczniu 2022 r.nastąpi finalizacja dużego kontraktu, dochód 20.000.000 zł, wysokość zaliczki opłacanej na ogólnych zasadach 3.800.000 zł, spółka wpłaci do Urzędu Skarbowego jedynie 166.667 zł.

Decyzję o wyborze uproszczonej zaliczki należy podjąć przed terminem opłacenia pierwszej zaliczki w danym roku (dla większości podatników jest to 20 lutego), jednakże nie występuje już obowiązek zawiadomienia o tym fakcie Urzędu Skarbowego w powyższym czasie. Obecnie zawiadomienia dokonuje się dopiero po zakończeniu roku w zeznaniu PIT-36/36L, CIT-8.

I właśnie w zeznaniu rocznym okaże się czy nadpłacaliśmy w trakcie roku zaliczki i otrzymamy ich zwrot, czy zgodnie z prawem wpłacaliśmy niższe zaliczki i dopiero kilka miesięcy po zakończeniu roku dopłacimy należny podatek bez złotówki odsetek.

autor: dr Artur Kłopotowski