UOKiK: Zgoda na konsolidację spółek  POLOmarket

Aktualności

UOKiK: Zgoda na konsolidację spółek POLOmarket

03 lutego 2015

  • #Polomarket

Jest zgoda UOKiK na połączenie spółek operacyjnych działających pod logo POLOmarket. 

Wszystkie sklepy funkcjonujące pod logo POLOmarket prowadzone będą przez jeden podmiot kapitałowy, co w konsekwencji usprawni funkcjonowanie i zarządzanie firmą oraz obniży koszty jej działalności.

Nowy podmiot o nazwie „G8” rozpocznie niezwłocznie działania konsolidacyjne, a jego właścicielami docelowo będą dotychczasowi właściciele spółek operacyjnych prowadzących sklepy pod logo POLOmarket.

Konsekwencją działań konsolidacyjnych na poziomie spółek operacyjnych prowadzących sklepy pod logo POLOmarket, jest koncentracja na poziomie udziałów w samej firmie POLOmarket Sp. z o.o. Koncentracja ta obejmuje 60% obecnych  udziałowców POLOmarket, na którą także  UOKiK wyraził zgodę. Oznacza to przejęcie kontroli nad POLOmarket Sp. z o.o. przez obecnych udziałowców posiadających większość udziałów w Spółce.

Powyższe procesy koncentracyjne w żaden sposób nie dotyczą osób i podmiotów, które od 1 styczna 2015 r. opuściły szeregi POLOmarket i prowadzą działalność konkurencyjną wobec sieci POLOmarket.