UOKiK wszczął postępowanie wobec sieci Kaufland

Detal/Hurt

UOKiK wszczął postępowanie wobec sieci Kaufland

21 czerwca 2021

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko spółce Kaufland Polska Markety. Zarzuty dotyczą ustalania warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz wymagania dodatkowych rabatów, które zdaniem Urzędu nie są sprecyzowane w umowach.

Postępowanie zostało wszczęte po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających dotyczących polityki rabatowej 19 sieci handlowych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował dwie praktyki przedsiębiorcy. Pierwsza ma polegać na ustalaniu warunków współpracy z niektórymi dostawcami produktów rolno-spożywczych już po rozpoczęciu danego roku. W takich przypadkach, przy przedłużających się negocjacjach umowy na kolejny rok lub rozpoczęciu ich z opóźnieniem, dostawca ma nie wiedzieć, na jakich warunkach realizuje dostawy w okresie od początku roku do dnia podpisania umowy. Niejednokrotnie w nowym kontrakcie wprowadzone zostają dodatkowe rabaty lub podwyższona zostaje wysokość dotychczasowych, a dostawcy zobowiązani są do zapłaty na rzecz Kaufland Markety Polska wyrównania z tego tytułu. W praktyce ma to oznaczać wsteczne obniżenie już zapłaconej ceny sprzedaży produktów do tej sieci.

Ponadto wg UOKiK spółka Kaufland Polska Markety pobiera od niektórych dostawców produktów rolnych i spożywczych dodatkowy rabat nie przewidziany w umowie. Kontrahent sieci handlowej nie wie zatem, kiedy zażąda się od niego udzielenia tego rabatu, ani w jakiej będzie on wysokości.

– Ustalanie warunków współpracy w trakcie jej trwania powoduje, że dostawcy  nie wiedzą, ile zarobią za realizację zamówień. Podobnie jest w przypadku dodatkowego rabatu. Kontrahenci Kaufland Polska Markety nie mają pewności, kiedy sieć zażąda pomniejszenia ich wynagrodzenia. Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami powinna być uczciwa, co oznacza, że zasady współpracy, w tym warunki rabatowania, powinny być jasno określone i znane stronom przed podpisaniem umowy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.