Unilever zapowiada radykalne działania proekologiczne

Producenci

Unilever zapowiada radykalne działania proekologiczne

16 czerwca 2020

  • #działania pro-ekologiczne
  • #Unilever

Unilever informuje o ogłoszeniu nowego planu, którego celem jest poprawa kondycji planety oraz zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. W jego ramach:  zobowiązuje się, że do 2039 r. osiągnie zerową emisję netto dla  wszystkich produktów; będzie współpracować z rolnikami i drobnymi producentami rolnymi, prowadząc programy ochrony i odtwarzania lasów, gleby i bioróżnorodności; planuje także kooperację z rządami i innymi organizacjami, aby ułatwić dostęp do wody wśród społeczności, które żyją na obszarach dotkniętych jej niedoborem.

Aby przyspieszyć dotychczasową działalność, marki Unilever zainwestują 1 miliard euro w nowy, dedykowany Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy (Climate & Nature Fund). W ciągu następnych dziesięciu lat budżet ten zostanie wykorzystany do realizacji projektów, których celem jest odtworzenie krajobrazu, ponowne zalesianie, redukcja emisji dwutlenku węgla, ochrona dzikiej przyrody i wód. Nowe inicjatywy będą rozszerzeniem dotychczasowej działalności marek – m.in. takich projektów, jak: Ben&Jerry’s na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw mlecznych, Seventh Generation promujących czystą energię dla wszystkich oraz Knorr wspierających rolników, aby uprawiali żywność w sposób bardziej zrównoważony.

– Podczas gdy świat walczy z niszczycielskimi skutkami pandemii Covid-19 i zmaga się z poważnymi problemami nierówności, nie możemy zapominać, że kryzys klimatyczny wciąż stanowi realne zagrożenie dla nas wszystkich. Zmiany klimatu, degradacja przyrody, zanikanie różnorodności biologicznej, niedobór wody – wszystkie te kwestie są ze sobą powiązane i musimy zająć się nimi równocześnie. Robiąc to nie możemy zapomnieć, że kryzys klimatyczny to nie tylko zagrożenie dla środowiska – ma on również znaczący wpływ na życie i źródło utrzymania wielu ludzi. Dlatego zobowiązujemy się pomóc w walce z tym kryzysem: jako firma, a także poprzez bezpośrednie działania naszych marek – mówi Alan Jope, CEO Unilever.

Walka z kryzysem klimatycznym

Obecne cele, oparte na wiedzy naukowej to: zredukowanie do zera emisji dwutlenku węgla w ramach całej działalności i zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją, w całym łańcuchu wartości do 2030 r. W odpowiedzi na skalę i pilną potrzebę działania w związku z kryzysem klimatycznym, dodatkowo firma zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto dla wszystkich produktów do 2039 r. – począwszy od pozyskania surowców, których używa się, aż po sprzedaż produktów w sklepie. Aby osiągnąć ten cel 11 lat przed 2050 rokiem, czyli terminem ustanowionym w Porozumieniu Paryskim, trzeba współpracować z partnerami biznesowymi w całym łańcuchu wartości. W związku z tym priorytetem będzie budowa partnerstwa z dostawcami, którzy wyznaczyli i zadeklarowali własne cele na rzecz walki z kryzysem klimatycznym.

Ambicją firmy jest informowanie o śladzie węglowym każdego produktu, który sprzedaje. W tym celu przygotuje system, w którym dostawcy będą mogli deklarować na każdej fakturze ślad węglowy dostarczonych towarów i usług. Unilever będzie również współpracować z innymi firmami i organizacjami w celu standaryzacji gromadzenia, udostępniania i komunikacji tych danych.

Ochrona i rewitalizacja przyrody

Od ponad dziesięciu lat Unilever jest liderem branży w zakresie praktyk zrównoważonego pozyskiwania surowców. 89% surowców leśnych posiada certyfikat pochodzenia ze zrównoważonych źródeł zgodny z uznanymi na całym świecie standardami. Firma wierzy jednak, że aby  powstrzymać wylesianie, musi podjąć wyzwanie przyjęcia jeszcze wyższych standardów. Oznacza to konieczność wglądu w konkretne lokalizacje zaopatrzenia. Dodatkowo, nie można bazować na systemie bilansu masy, który nie pozwala na dokładną weryfikację, czy podczas pobierania surowców nie doszło do wylesiania. Do 2023 r. Unilever zbuduje łańcuch dostaw, który nie będzie niósł ze sobą ryzyka wylesiania. Aby to osiągnąć zwiększy się przejrzystość i ułatwi identyfikację, wykorzystując rozwijające się technologie cyfrowe – takie jak monitorowanie satelitarne, śledzenie geolokalizacji i blockchain – przyspieszając tym samym włączenie małych przedsiębiorstw i zmieniając podejście do pozyskiwania surowców.

W ramach działań wspierających zrównoważone pozyskiwanie surowców firma pomaga także w odtwarzaniu środowiska naturalnego: zwiększeniu lokalnej różnorodności biologicznej, przywróceniu zdrowia gleby oraz zachowaniu ochrony i dostępu do wody. Dlatego wzmacnia współpracę z rolnikami oraz mniejszymi producentami rolnymi aktywnie działającymi na rzecz ochrony i regeneracji środowiska. Inicjatywy, które będą wspierać, to między innymi zapewnienie praw do gruntów, umożliwienie dostępu do finansowania i zapobieganie wykluczeniu finansowemu, a także rozwijanie praktyk mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego środowiska.

Unilever wprowadza także pionierski Regenerative Agriculture Code (Kodeks Rolnictwa Regeneracyjnego) dla wszystkich dostawców. Nowe wytyczne będą oparte na istniejącym Kodeksie Rolnictwa Zrównoważonego, który jest powszechnie uznawany za najlepszy w swojej klasie w branży. Będzie on zawierał szczegółowe informacje na temat praktyk rolniczych, pomagających odbudować najważniejsze zasoby.

Zintensyfikuje się również bezpośrednie działania na rzecz ochrony wody. Do 2030 r. firma wdroży programy gospodarki wodnej dla lokalnych społeczności w 100 lokalizacjach. W tym celu wykorzysta się doświadczenia z programu Prabhat realizowanego w Indiach, który obejmuje badania jakości wody i ryzyka związanego z zaopatrzeniem w okolicach fabryk.

Unilever dołączy także do 2030 Water Resources Group – wielostronnej platformy interesariuszy skupionej wokół Banku Światowego – aby wesprzeć zmiany transformacyjne i budowę trwałego programu zarządzania zasobami wodnymi na kluczowych rynkach, borykających się z problemem niedoboru wody, takich jak Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Wietnam i Indonezja.

Aby w jeszcze większym stopniu chronić zasoby wodne i minimalizować wpływ produktów na gospodarkę wodną i ekosystemy wodne, firma zobowiązuje się, że do 2030 r. towary będą w pełni biodegradowalne. Chociaż niektóre ze składników używanych obecnie nie mają realnych biodegradowalnych alternatyw, koncern będzie współpracować z partnerami, aby wprowadzać innowacje, które pomogą osiągnąć cele.