Unilever w 100% zasilany z odnawialnej energii elektrycznej

Aktualności

Unilever w 100% zasilany z odnawialnej energii elektrycznej

Unilever ogłosił, że jego fabryki, biura, obiekty badawczo-rozwojowe, centra danych, magazyny i centra dystrybucyjne na pięciu kontynentach są teraz zasilane w 100% z odnawialnej energii elektrycznej.

Tam gdzie było to możliwe, przejście na odnawialną energię zostało zrealizowane poprzez wykorzystanie zasobów technologicznych lokalnych rynków. W efekcie 38% energii elektrycznej dostarczono w ramach umów typu Power Purchase Agreements (PPA), czyli współpracy z lokalnymi dostawcami oraz przy wykorzystaniu taryf zielonej energii elektrycznej. W regionach, w których nie było to możliwe, firma Unilever zakupiła Certyfikaty Energii Odnawialnej (REC), które nadawane są producentom energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł.

– Gratulacje dla Unilevera – osiągnięcie 100% odnawialnej energii elektrycznej na pięciu kontynentach oznacza, że firma szybko osiąga swój cel RE100, którym jest stanie się biznesem „neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla” do 2030 roku. Poprzez członkostwo w RE100 globalne firmy, takie jak Unilever, podkreślają swoje długoterminowe zaangażowanie i tym samym pomagają w rozwijaniu popytu na tych rynkach, na których dostęp do odnawialnych źródeł energii jest wciąż utrudniony. Firmy szukają możliwości pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej lokalnie i w przystępnej cenie – oraz chcą tego już teraz – podkreśla Sam Kimmins, Przewodniczący RE100 Grupy Klimatycznej.

Ogłoszenie transformacji odbywa się tuż przed Szczytem Klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele firmy. Unilever dołączył do liderów państw i biznesu, opowiadających się za ograniczeniem globalnego wzrostu temperatury do 1,5 °C zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Znaczący wkład w realizację celów ma także inwestycja firmy Unilever w programy na rzecz efektywności energetycznej, która doprowadziła do zmniejszenia całkowitego zużycia energii o 28% oraz zmniejszenia o połowę emisji dwutlenku węgla na tonę produkcji od 2008 r., jak również wprowadzenia wytwarzania energii słonecznej na miejscu. Już dziś instalacje fotowoltaiczne zasilają oddziały Unilever w 18 państwach. Co najważniejsze, cała transformacja energetyczna firmy odbyła się bez żadnych kosztów netto. Za pomocą mechanizmów takich jak umowy PPA Unilever wygenerował oszczędności, które wyrównały dodatkowe opłaty związane ze zmianami.

– Zagrożenie klimatyczne jest obecnie jednym z najważniejszych stojących przez nami wyzwań. Nasz zespół ciężko pracował, aby zapewnić kontrakty na energię odnawialną dla naszych zakładów na pięciu kontynentach, przyspieszając realizację celów w zakresie 100% energii odnawialnej. – zaznacza Marc Engel, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw – Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale mamy nadzieję, że nasze osiągnięcia zainspirują innych do działań oraz udowodnią, że zwalczenie kryzysu klimatycznego i utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza jest możliwe. Dla firmy Unilever odnawialne znaczy wykonalne.