Unilever: 58% oleju palmowego pochodzi już ze znanych źródeł

Aktualności

Unilever: 58% oleju palmowego pochodzi już ze znanych źródeł

09 grudnia 2014

  • #olej palmowy
  • #Unilever

Unilever opublikował nowy raport z postępów w realizacji programu pozyskiwania oleju palmowego w sposób zrównoważony. Autorzy dokumentu podkreślili przede wszystkim znaczące kroki podjęte w kierunku wykorzystywania surowca pochodzącego wyłącznie z sprawdzonych źródeł.

58% globalnego wolumenu pochodzi już ze znanych źródeł Unilever opublikował nowy raport z postępów w realizacji programu pozyskiwania oleju palmowego w sposób zrównoważony. Autorzy dokumentu podkreślili przede wszystkim znaczące kroki podjęte w kierunku wykorzystywania surowca pochodzącego wyłącznie z sprawdzonych źródeł.

Do końca 2014 r. 100% oleju palmowego wykorzystywanego przez Unilever do produkcji żywności w Europie będzie pochodzić ze sprawdzonych oraz certyfikowanych źródeł. Unilever ma aktualnie wgląd w działalność ok. 1800 zakładów produkujących olej palmowy, co stanowi ok. 2/3 wszystkich olejarni na świecie. 58% oleju palmowego wykorzystywanego przez Unilever w światowej produkcji pochodzi z sprawdzonych źródeł.

Wiedza na temat pochodzenia oleju palmowego jest niezbędna do powstrzymywania zjawisk, takich jak wylesianie, które ma negatywny wpływ na lokalne społeczności oraz środowisko. Efekty starań podejmowanych przez Unilever w tym obszarze podsumowane zostały w raporcie Unilever Sustainable Palm Oil Progress Report 2014(Link opens in a new window) ( 17.1MB ) , zaprezentowanym podczas 12. Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego. Spotkanie odbyło się 19 października w Kuala Lumpur.

Przełomowy rok 2014

– Rok 2014 jest przełomem na naszej drodze do stworzenia bardziej przejrzystego przemysłu oleju palmowego. Posiadanie wiedzy na temat źródeł pochodzenia surowca jest niezbędnym elementem tych starań. Wyzwanie jest ogromne i trudne do realizacji, ale jesteśmy naprawdę zdeterminowani i już teraz możemy mówić o pierwszych postępach. Właśnie dlatego zależy nam na tym, aby dzielić się zdobytą przez nas wiedzą z innymi podmiotami w branży – powiedział Pier Luigi Sigismondi, Unilever Chief Supply Chain Officer.

– Chodzi przede wszystkim o podejmowanie kroków, które będą służyć naszej planecie oraz konsumentom. Nie można bowiem prowadzić dobrze funkcjonującego biznesu w źle funkcjonującym otoczeniu. Chcemy spełniać codzienne potrzeby naszych konsumentów przez następne dekady, a to oznacza m.in. że musimy pozyskiwać wykorzystywane przez nas surowce w sposób odpowiedzialny. Dlatego też celem, którego realizacji w pełni się poświęcamy, jest eliminacja wylesiania – dodał Sigismondi.

Szanse dla małych gospodarstw rolnych

Jednym z zobowiązań, których podjął się Unilever, jest również współpraca z właścicielami małych gospodarstw rolnych. Wspólnie z dostawcami firma działa na rzecz poprawy warunków bytowych, dochodów oraz warunków pracy.

Porozumienie z małymi gospodarstwami rolnymi w temacie zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego jest kolejnym etapem w staraniach mających na celu zwiększenie przejrzystości całego przemysłu. Dla wielu rolników w krajach rozwijających się, praca przy produkcji oleju palmowego stanowi szansę na poprawę warunków materialnych, podnosząc tym samym ich aspiracje życiowe i umożliwiając m.in. wysłanie dzieci do szkół. Unilever od wielu lat angażuje się w programy w tym obszarze. Jednym z przykładów jest pilotażowy projekt partnerstwa z IDH (The Sustainable Trade Initiative) w rejonie północnej Sumatry. Inną akcją skupioną na odpowiedzialnym pozyskiwaniu oleju palmowego  jest współpraca z Solidaridad w Zachodniej Afryce, która w przyszłości może również objąć Azję oraz Amerykę Łacińską.

Unilever posiada również bogate doświadczenie pochodzące z realizacji globalnego programu współpracy z rolnikami posiadającymi małe gospodarstwa przy pozyskiwaniu innych surowców. Wiedza ta bardzo często wykorzystywana jest przy projektach związanych z nabywaniem przez koncern oleju palmowego.

Wizją firmy Unilever jest, aby do 2020 roku cały rynek oleju palmowego został przekształcony tak, aby 100% pozyskiwanego surowca pochodziło z źródeł zrównoważonych. Rentowny oraz odpowiedzialnie zarządzany sektor oleju palmowego musi uzyskać właściwą równowagę w realizacji celów społecznych, środowiskowych oraz ekonomicznych. Działania w tym celu to wspólna odpowiedzialność rządów, sektora prywatnego oraz całego społeczeństwa. Właśnie dlatego Unilever współpracuje z liderami branży i organizacjami pozarządowymi, aby opracować rozwiązanie pozwalające na eliminację zjawiska wylesiania, ochronę torfowisk i kreowanie pozytywnego gospodarczego oraz społecznego wpływu na społeczności lokalne.