Umowa o pracę – nowe przepisy

Aktualności

Umowa o pracę – nowe przepisy

29 sierpnia 2016

1 września br. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy pracodawca i pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie, lub pisemne potwierdzenie jej warunków jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez pracownika.

Brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy, przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie, będzie mógł skutkować grzywną dla pracodawcy. Posiadanie pisemnej umowy o pracę albo potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej, niż pisemna przed dopuszczeniem do pracy, ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy oraz korzystanie z ochrony gwarantowane przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Źródło: www.mpips.gov.pl