Umocnienie statusu umowy o pracę

Gospodarka

Umocnienie statusu umowy o pracę

04 listopada 2021

Co ósmy pracownik przyznaje, że w trakcie trwania pandemii bardziej zależy mu na umowie o pracę; co drugi zatrudniony cieszy się, że właśnie taki kontrakt ma zapewniony. Takie dane opublikował Personnel Service na łamach portalu Forsal.

Personnel Service zleciło badanie, z których wynika, że 47% osób nie zmieniło w ostatnich miesiącach swojego podejścia do formy zatrudnienia z pracodawcą ze względu na to, że już przed pandemią posiadali umowę o pracę. Dla 13% pracowników znaczenie umowy o pracę wzrosło. Najczęściej tego typu opinie wyrażają młodzi ludzie do 24 roku życia – wśród nich niemal co piątej osobie zależy bardziej na umowie o pracę. Wśród 45-54-latków ten odsetek wynosi 8%.

Duży odsetek młodych ludzi wierzy, że umowa o pracę daje większe poczucie bezpieczeństwa. Przekonanie to utwardziło się w nich podczas pandemii, jak się okazuje – nie bez powodu. Od rozpoczęcia pandemii najczęściej pracę traciły osoby młode, zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Aż 4% badanych przyznało, że ma mniejsze zaufanie do tego typu umów. 5% osób planuje poprosić o przejście na umowę o pracę w ciągu najbliższego półrocza. Wśród ankietowanych znaleźli się także zwolennicy umowy zlecenie – 3%, umów cywilnoprawnych – 8%, a 6% osób jest zadowolonych z prowadzenia własnej działalności.

Badania przeprowadzono na panelu Ariadna na próbie losowo-kwotowej 1090 osób.

źródlo: Forsal.pl