UE dofinansuje polski program promujący przetwory mleczne w Rosji

Aktualności

UE dofinansuje polski program promujący przetwory mleczne w Rosji

30 kwietnia 2014

Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek 20 programów promocji produktów rolnych w UE i w krajach trzecich. Wśród dofinansowywanych programów dwa pochodzą z Polski. Jeden z nich ma promować przetwory mleczne w Rosji i w Chinach.

Budżet zatwierdzonych przez KE programów to ok. 46,5 mln euro, z czego UE sfinansuje ok. 23,3 mln euro – podała Komisja.

KE zatwierdziła dofinansowanie dwóch polskich programów promocji produktów rolnych. Trzyletni program promocji przetworów mlecznych w Chinach i w Rosji ma budżet ponad 1,9 mln euro, z czego UE ma dofinansować ok. 974 tys. euro. Drugi polski program ma promować świeże owoce i warzywa w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Jego budżet to ponad 4,9 mln euro, z czego UE sfinansuje połowę. Projekty zgłosiły izby i stowarzyszenia branżowe.

Rosja nie wpuszcza na swój rynek polskiej wieprzowiny ze względu na przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików. Ponadto niedawno Rosjanie w piśmie skierowanym do resortu rolnictwa poprosili o wzmożenie kontroli nad jakością produktów roślinnych. Tydzień temu agencja ITAR-TASS podała, że Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego planuje po 10 maja rozmowy z Polską o ewentualnym wprowadzeniu zakazu importu owoców i warzyw ze względu na ich niezadowalający poziom bezpieczeństwa.

Objęte unijnym dofinansowaniem działania to kampanie PR i kampanie promocyjne skupiające się na zaletach produktów pochodzących z UE, zwłaszcza ich jakości, bezpieczeństwie żywnościowym oraz normach higieny i wartości odżywczej.

Wspierane może być też uczestnictwo w targach i kampanie informacyjne m.in. na temat unijnych chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS), a także akcje szerzenia wiedzy o unijnych systemach kontroli jakości oraz rolnictwa ekologicznego.

UE pokrywa maksymalnie 50 proc. kosztów, do 60 proc. w przypadku propagowania konsumpcji owoców i warzyw przez dzieci lub upowszechniania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ostrzegania przed jego nadmiernym spożyciem. Pozostałą kwotę dopłacają organizacje i zrzeszenia branżowe, które organizują promocję, a w pewnych przypadkach również zainteresowane państwa członkowskie.

Roczny budżet UE na współfinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych i w krajach trzecich wynosi 60 mln euro. Nakłady te mają wzrosnąć do 200 mln euro od 2016 r.

Źródło: PAP