Trend „Bez GMO” nabiera coraz większego znaczenia

Producenci

Trend „Bez GMO” nabiera coraz większego znaczenia

19 marca 2021

Według Polskiej Izby Mleka trend „Bez GMO” przybiera na sile i rośnie zapotrzebowanie na tego typu produkty. Kampania „Wolne od GMO” realizowana jest przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Według badania „Wiemy, co jemy? Polacy o potrzebie informacji” przeprowadzonego przez agencję badawczą Inquiry we współpracy z ITBC Communication – aż 90% ankietowanych sprawdza skład produktu oraz to, czy żywność zawiera dodatki. Ponadto 80% badanych jest zainteresowana tym, czy produkt ma działanie prozdrowotne produktu i jakie zawiera składniki odżywcze. Dla 70% konsumentów ważną informacją jest kraj pochodzenia żywności i sposób jej produkcji.

Coraz więcej osób zwraca też uwagę na to, czy dany produkt zawiera GMO. Polska Izba Mleka zwraca uwagę na to, że polscy konsumenci obawiają się żywności zmodyfikowanej genetycznie, czyli wyprodukowanej z roślin i zwierząt o sztucznie zmienionym materiale genetycznym. Widać to wyraźnie m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego kilka lat temu przez CBOS. Wynika z niego, że ponad 70% Polaków mając możliwość wyboru pomiędzy produktem zawierającym genetycznie zmodyfikowane organizmy i znacznie droższym produktem bez GMO, wybrałoby ten drugi. Dlaczego konsumenci boją się GMO? Aż 76% ankietowanych obawiało się nowych chorób i alergii, a 71% bało się nasilenia różnych chorób.

Producenci żywności mają obowiązek informowania na etykiecie o tym, że dany produkt zawiera GMO, chyba, że zawartość GMO w danym produkcie jest na poziomie mniejszym niż 0,9%. Jednak, jak zwraca uwagę Polska Izba Mleka, informacji o GMO nie znajdziemy na opakowaniach produktów pochodzenia zwierzęcego: mięsa, mleka, jajek, tak więc konsument nie ma możliwości zweryfikowania, czym karmione były zwierzęta, od których pozyskano te produkty. Pewnym rozwiązaniem są certyfikaty gwarantujące, że GMO zostało wykluczone na każdym etapie produkcji – począwszy od producentów mleka, którzy karmią swoje zwierzęta tylko paszami niezawierającymi genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Jednym z takich oznaczeń, jest certyfikat „Bez GMO” według standardu Polskiej Izby Mleka. Kampania “Wolne od GMO” sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.

Celem projektu jest poszerzenie świadomości konsumenta co oznacza “wolne od GMO” oraz jakie niesie za sobą skutki konsumpcja nabiału z GMO.