To jeszcze nie koniec spadku cen skupu trzody chlewnej

Aktualności

To jeszcze nie koniec spadku cen skupu trzody chlewnej

Od III kwartału 2017 r. unijny rynek wieprzowiny pozostaje w spadkowej fazie cyklu. Wynika to z silnej odbudowy pogłowia trzody chlewnej wśród kluczowych producentów wieprzowiny w UE, przy jednoczesnym osłabieniu światowego popytu na wieprzowinę, w szczególności w Chinach. Choć widać już stopniowe dostosowanie rynku po stronie produkcji, odwrócenie trendu spadkowego nastąpi – według prognoz analityków – dopiero w I kwartale 2020 r.

Głównym czynnikiem ryzyka dla takiego scenariusza jest dalsze rozprzestrzenianie się ASF zarówno w Europie, jak i w Chinach. Ewentualny spadek produkcji wieprzowiny w Chinach związany z ASF byłby pozytywny dla cen wieprzowiny. Z kolei kolejne przypadki ASF w UE, w szczególności w krajach Europy Zachodniej poprzez ograniczenia eksportowe oddziaływałyby w kierunku spadku cen wieprzowiny.

W okresie styczeń-sierpień br. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zmniejszyła się o 6,7% rok do roku wobec wzrostu o 28,1% w analogicznym okresie 2017 r., na co złożyły się wyższy wolumen sprzedaży oraz spadek cen. Cena skupu żywca wieprzowego wyniosła w październiku 4,40 zł/kg (-9,1% rok do roku). Cena pasz dla świń wyniosła w październiku 1,51 zł/kg (+2,3% rok do roku). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła 2,91 wobec 3,27 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji wieprzowiny. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozuje się, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2018 r. wyniesie ok. 4,10 zł/kg oraz 3,90 zł/kg na koniec 2019 r.

Wysokie ceny mleka ograniczają podaż wołowiny z branży mleczarskiej. Jednocześnie mamy do czynienia z utrzymującym się silnym popytem na polską wołowinę, w szczególności na mięso pochodzące z uboju rytualnego. Podtrzymujemy naszą ocenę, że w kolejnych miesiącach obserwowany będzie łagodny spadek cen skupu bydła wraz z rosnącą podażą wołowiny z branży mleczarskiej. Mimo to ceny pozostaną na wysokich na tle historycznym poziomach.

W okresie styczeń-sierpień br. wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 11,8% rok do roku wobec wzrostu o 15% w analogicznym okresie 2017 r. Obserwowany jest jednocześnie wzrost udziału krajów pozaunijnych (przede wszystkim Turcji i Izraela) w strukturze polskiego eksportu wołowiny. Cena skupu żywca wołowego wyniosła w październiku 6,51 zł/kg (+1,1% rok do roku). W tym samym czasie cena pasz dla bydła wyniosła 1,58 zł/kg (+7,7% rok do roku). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w październiku na poziomie 4,11 wobec 4,38 przed rokiem, sygnalizując pogorszenie opłacalności w ujęciu rocznym. Po uwzględnieniu sytuacji na światowym i krajowym rynku wołowiny, a także wzorca sezonowości analitycy Credit Agricole Bank Polska prognozują, że cena skupu żywca wołowego w Polsce na koniec 2018 r. wyniesie ok. 6,60 zł/kg oraz 6,55 zł/kg na koniec 2019 r.

Źródło: Agro Mapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay