TK: zakaz handlu w niedziele zgodny z Konstytucją

Prawo

TK: zakaz handlu w niedziele zgodny z Konstytucją

27 lipca 2021

Trybunał Konstytucyjny na wniosek Prezesa Konfederacji Lewiatan zbadał zgodność ustawy o zakazie handlu w niedziele z Konstytucją. Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem wprowadzone w 2018 r. przepisy są z nią zgodne. Zdanie odrębne w tej kwestii zgłosiło dwóch sędziów.

Już w maju 2018 roku Konfederacja Lewiatan złożyła wniosek, w którym zaskarżyła cztery przepisy w ustawie. Chodzi m.in. o przepis, który informuje, że “w niedziele i święta w placówkach handlowych oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane”.

Według Konfederacji Lewiatan przepis “nie spełnia kryteriów dopuszczalnej ingerencji w wolność pracy”. Dodatkowo, wnioskodawcy zaskarżyli również przepis, który wskazuje wyjątki dla zakazu handlu w niedziele. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, regulacja różnicuje pracowników, ograniczając swobodę ich pracy w określone dni.

Dziś Trybunał Konstytucyjny większością głosów orzekł jednak, iż zakaz handlu w niedziele jest zgodny z Konstytucją. Zdania odrębne do orzeczenia złożyli sędziowie Jarosław Wyrembak i Zbigniew Jędrzejewski.

Ustawa regulująca niedzielny handel weszła w życie z początkiem marca 2018 roku. Od tego czasu wiele sklepów, mimo obowiązujących przepisów, zaczęło otwierać drzwi dla klientów również w niedziele.

Do Sejmu wpłynął również projekt PiS, który ma uszczelnić obecne przepisy. Według regulacji, w niehandlową niedzielę otwarte mogą być tylko te placówki, w których działalność pocztowa wyniesie powyżej 50% przychodów. Nie wiadomo jednak, kiedy Sejm zajmie się tą ustawą.

Źródło: Money.pl