Tesco Polska – nagrodzony projekt

Aktualności

Tesco Polska – nagrodzony projekt

25 września 2015

Program Tesco dla Szkół prowadzony przez agencję Garden of Words został wyróżniony w międzynarodowym konkursie The Corporate Engagement Awards w aż trzech kategoriach: program edukacyjny, zaangażowanie społeczności oraz PR i komunikacja. W każdej z kategorii zdobył drugie miejsce.

To kolejna branżowa nagroda, po m.in. Złotych Spinaczach, Magellan Awards oraz Stevie Awards, dla flagowego programu CSR Tesco Polska. Ubiegłoroczna edycja została nagrodzona w konkursie The Corporate Engagement Awards w kategoriach: Najlepszy program edukacyjny, Najlepsze zaangażowanie społeczności w trakcie programu CSR oraz Najlepszy PR i komunikacja zewnętrzna. To jedyne nagrody dla polskich projektów w tegorocznej edycji The Corporate Engagement Awards

The Corporate Engagement Awards są przyznawane najlepszym działaniom z zakresu programów CSR, partnerstwa korporacyjnego oraz sponsoringu. W konkursie nagradzane są projekty, które wyróżniły się wnikliwym podejściem do analizy sytuacji społecznej, a wdrażane kampanie są atrakcyjne dla grup docelowych oraz przynoszą korzyści zainteresowanym stronom.

12. edycja programu Tesco dla Szkół, prowadzona pod hasłem „Kulinarni Odkrywcy”, miała na celu rozbudzenie kulinarnej wyobraźni oraz promowanie zdrowego sposobu odżywiania wśród uczniów. Do konkursu szkoły zgłosiły ponad 400 2-minutowych filmików, które odkrywały kulinarny świat, a w działaniach edukacyjnych na portalu www.tescodlaszkol.pl wzięło czynny udział ponad 102 000 osób. Agencja była odpowiedzialna za przygotowanie strategii, realizację oraz komunikację programu. Programowi towarzyszyły działania skierowane do pracowników oraz klientów sklepów sieci Tesco. 13. edycja programu, pod hasłem „Przyszłość na talerzu”, wystartowała we wrześniu br.