Tesco podsumowuje program przekazywania żywności

Aktualności

Tesco podsumowuje program przekazywania żywności

2890 ton – tyle produktów spożywczych przekazały potrzebującym sklepy Tesco w 2019 r. Nadwyżki żywności trafiały do Banków Żywności, Caritas Polska i lokalnych organizacji charytatywnych. Dzięki tej współpracy firma nie tylko walczy z problemem niedożywienia, ale i aktywnie zmniejsza skalę marnowania żywności.

Program przekazywania produktów spożywczych ma w Tesco już ponad pięcioletnią tradycję. Nadwyżki żywności, czyli pełnowartościowe produkty, których sklep nie zdąży sprzedać przed terminem przydatności do spożycia, odbierane są przez organizacje charytatywne z 260 sklepów Tesco. Do potrzebujących trafia głównie świeża żywność. 800 ton przekazanych w minionym roku to pieczywo, a ponad 1900 ton przypadło na warzywa i owoce.

Skala pomocy mogłaby jednak być większa. – Dzisiaj wszystkie nasze sklepy są logistycznie przygotowane do przekazywania nadwyżek żywności, niestety w 80 lokalizacjach nadal brakuje organizacji społecznych zainteresowanych nawiązaniem współpracy – wyjaśnia Renata Horbal, kierownik operacyjny ds. lokalnej społeczności Tesco Polska. Sieć zatem stale poszukuje partnerów, zaś zainteresowani na stronach internetowych Tesco znajdą mapę z aktualnymi lokalizacjami sklepów i danymi dotyczącymi ich darowizn.

Rok 2019 to także start kolejnej inicjatywy, która ma na celu zmniejszanie skali marnowania żywności. Produkty nie nadające się do spożycia przez ludzi, mogą być odbierane ze sklepów przez organizacje zajmujące się dożywianiem zwierząt. 10 sklepów nawiązało już współpracę w tym zakresie, kolejne poszukują partnerów zainteresowanych odbieraniem produktów.

Zobowiązania Tesco w zakresie walki z marnowaniem pokrywają się z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Firma jest blisko osiągnięcia celu redukcji skali tego zjawiska o połowę, na długo przed granicą 2030 r. wyznaczoną w Celach ONZ.