Szara strefa tytoniowa w Polsce maleje

Gospodarka

Szara strefa tytoniowa w Polsce maleje

20 października 2021

Według raportu Instytutu Doradztwa i Badań Rynku Almares w drugim kwartale tego roku odnotowano rekordowo niski udział nielegalnych papierosów na polskim rynku tytoniowym. Badanie zostało zlecone przez cztery koncerny tytoniowe działające w naszym kraju. To na pewno zwiększy wpływy do budżetu państwa i przyczyni do wzrostu obrotów polskich koncernów tytoniowych.

Aktualne statystyki to głównie wynik działań polskich służb – Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecnie tzw. szara strefa tytoniowa wynosi w Polsce 5,5%, gdzie jeszcze w roku 2015 było to 18,3%. W drugim kwartale 2021 r. 2 punkty procentowe to papierosy przemycane z Białorusi, a za 0,6 punktu procentowego odpowiedzialny jest przemyt z Ukrainy. Według szacunków, jeden procent odzyskany na rzecz legalnego handlu to około 250 mln więcej dla budżetu państwowego.

źródło: Rzeczpospolita