Sytuacja w handlu hurtowym w lutym

Aktualności

Sytuacja w handlu hurtowym w lutym

24 lutego 2020

  • #Gus
  • #handel hurtowy

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się na poziomie plus 4,5 (plus 4 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,4% (miesiąc wcześniej odpowiednio 15,6% i 11,6%).

Bieżąca sprzedaż oceniana jest niekorzystnie, gorzej niż przed miesiącem. Mimo to, odpowiednie przewidywania są optymistyczne, po raz pierwszy od września 2019 r. Pogarszają się negatywne diagnozy sytuacji finansowej, natomiast prognozy w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych w ostatnich czterech miesiącach. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Możliwy jest niewielki wzrost zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może się zwiększyć. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć wolniej niż oczekiwali w styczniu.

W lutym 8,3% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (6,9% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53,6% w lutym br., 48,7% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (51,4% w lutym br., 46,1% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosło odczuwanie uciążliwości związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 34,2% do 41,4%), wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 39% do 44,9%), niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi, a także kosztami zatrudnienia.

Źródło: GUS

Foto: Pixabay