Sytuacja w handlu detalicznym

Detal/Hurt

Sytuacja w handlu detalicznym

25 czerwca 2020

  • #Gus
  • #handel detaliczny

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 25,1 (minus 43,4 przed miesiącem). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 36,7% (w maju odpowiednio 7,9% i 51,2%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Oceny i przewidywania dotyczące sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych w ostatnich dwóch miesiącach. Stan zapasów towarów jest uznawany za nadmierny. Możliwe są spadki zamówień towarów u dostawców oraz redukcje zatrudnienia, choć mogą być one mniejsze niż planowano w maju. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą dalej rosnąć.

W czerwcu 4,3% przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8,4% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (62,6% w czerwcu br., 26,8% w analogicznym miesiącu ub.r.). Najbardziej w ujęciu rocznym wzrosło znaczenie bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, a spadła istotność uciążliwości związanych z niedoborem pracowników (z 28,7% do 12,0%) i zbyt dużą konkurencją na rynku (z 53,3% do 38,2%).

Foto: bigstockphot.com