Stanowisko przedstawicieli branży w sprawie projektu systemu depozytowego

Gospodarka

Stanowisko przedstawicieli branży w sprawie projektu systemu depozytowego

27 października 2020

W odpowiedzi na pytania postawione przez przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska podczas spotkania z dnia 7 października br. w sprawie projektu systemu depozytowego dla Polski, organizacje skupiające producentów z różnych branż, handel, organizacje społeczne oraz niezależni eksperci ogłaszają wspólnie wypracowane stanowisko w sprawie najważniejszych elementów architektury systemu depozytowego, który zagwarantuje osiągnięcie celów jakościowych, oczekiwanych przez wszystkie zainteresowane strony.

W zakresie opakowań jednorazowych po napojach powinien powstać jeden, powszechny i obowiązkowy dla wprowadzających system depozytowy. System ten powinien być transparentny, zorganizowany przez przedsiębiorców, a operatorem winna zostać organizacja powołana wyłącznie do tego celu, w formule non-for-profit. Operator będzie ponosił koszty finansowania obsługi systemu. Wyłącznie po spełnieniu ww. warunków brzegowych możliwe będzie prawidłowe wdrożenie systemu oraz edukacja konsumentów, którzy będą zwracać opakowania na jasnych zasadach. W przypadku handlu, konieczne jest przyjęcie elastycznego ale bardzo czytelnego mechanizmu dobrowolnego uczestnictwa w systemie, by zagwarantować wszystkim rodzajom placówek handlowych konkurencyjność i równe warunki udziału w systemie oraz prawa.

System depozytowy powinien obejmować butelkę PET, dla której ustalone zostały bardzo wysokie cele w zakresie poziomu zbiórki w celu przekazania do recyklingu. W przypadku innych frakcji opakowań konieczne jest poznanie wyników dogłębnej analizy dotyczącej kosztów oraz efektywności zbiórki w obecnym systemie z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń, wynikających z ewentualnego obowiązkowego włączenia ich do zbiórki w systemie depozytowym w przyszłości.

Stanowisko podpisali:

  • Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
  • Krzysztof Baczyński, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
  • Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”
  • Karol Stec, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
  • Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu
  • Barbara Groele, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Stanisław Bizoń, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy
  • Rajmund Paczkowski, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
  • Marcin Nowacki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich