Strata podatkowa – jakie mamy możliwości

Aktualności

Strata podatkowa – jakie mamy możliwości

04 lipca 2022

Regulacje dotyczące możliwości pomniejszania dochodu o osiągniętą w poprzednich latach stratę podatkową zostały w ostatnich latach rozszerzone.

Podstawowa zasada analogiczna dla podatku PIT i CIT pozostała niezmieniona. Zgodnie z nią wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może: obniży  dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50%  jej wysokości. W praktyce osiągając za 2021 r. stratę na poziomie 100 000 zł, możemy ją rozliczyć pomiędzy 2022, a 2026 rokiem. Od nas  będzie  zależeć, jak ją podzielić, jedynym warunkiem jest to, że w danym roku nie możemy wykorzystać więcej niż 50 000 zł  straty z 2021 r.  Lata, w których odliczymy tę maksymalną stratę są dowolne, mogą to być zarówno dwa pierwsze, jak i dwa ostatnie lub każdy inny okres. Nie występuje minimalna kwota odliczenia, może być to więc nawet 100 czy 10 zł.

Dodatkowo w jednym roku możemy odliczać straty z kilku poprzednich lat, oczywiście pod warunkiem, że osiągnięty dochód nam na to pozwoli oraz straty z wcześniejszych lat nie przedawniły się – nie mogą być starsze niż pięć lat. Nowym elementem, również wspólnym  dla obydwu podatków dochodowych, wprowadzonym w ostatnim czasie jest możliwość jednorazowego odliczenia straty do wysokości 5 000 000 zł, nadwyżkę, jeżeli wystąpiła rozliczamy na zasadach opisanych powyżej.

 Przykładowo, spółka osiągnęła w 2021 r. stratę w wysokości 6  500 000 zł, jeżeli w 2022 r. osiągnie dochód na poziomie co najmniej 5 000 000 zł, będzie mogła go w całości pomniejszyć i nie zapłacić w ogóle podatku CIT. Pozostałe 1 500 000 zł będzie uprawniona wykorzystać w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 750 000 zł. Musimy też pamiętać o generalnej zasadzie, szczególnie ważnej w podatku PIT z uwagi na ilość źródeł przychodów, że o stratę pomniejszamy tylko to samo źródło przychodów. Nie ma możliwości  pomniejszenia straty uzyskanej z pozarolniczej działalności gospodarczej w stosunku do przychodów z emerytury lub renty, dochodów z umowy o pracę czy też działalność  wykonywanej osobiście – umów zlecenia oraz o dzieło.

Istnieją także wyłączenia co do możliwości skorzystania ze straty podatkowej. W obydwu podatkach dochodowych nie zastosujemy jej w stosunku do dochodów uzyskiwanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. W podatku PIT nie zastosujemy jej między innymi do przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych. Tym samym, zbywając nieruchomość przed upływem „pięciu lat plus” czy chociażby samochód przed upływem „sześciu miesięcy plus” od ich nabycia, nie będziemy mogli wykorzystać straty poniesionej uprzednio na sprzedaży takich rzeczy.

źródło: dr Artur Kłopotowski

Przeczytaj także: Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się wzrostu kosztów działalności