Stopniowa poprawa sytuacji na światowym rynku mleka

Gospodarka

Stopniowa poprawa sytuacji na światowym rynku mleka

09 września 2020

Obecnie na światowym rynku mleka obserwujemy stopniową poprawę sytuacji po silnych spadkach cen produktów mlecznych odnotowanych w początkowej fazie pandemii. Wzrost cen ma szeroki zakres i dotyczy wszystkich głównych produktów mlecznych. Jest on szczególnie widoczny w przypadku masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku, czyli produktów których ceny spadły najsilniej w początkowej fazie pandemii. Ceny produktów mlecznych na ogół kształtują się jednak nadal wyraźnie poniżej poziomów sprzed pandemii. Mimo obserwowanej w ostatnim czasie podwyższonej zmienności cen różnica pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka pozostaje stabilna.

Czynnikiem ograniczającym wzrost cen jest wyższa podaż mleka obserwowana w UE oraz w USA, gdzie w okresie styczeń – czerwiec dostawy mleka zwiększyły się odpowiednio o 1,2% r/r i 1,8% r/r. Mimo, że w początkowej fazie pandemii dynamika skupu mleka zarówno w UE jak i w USA wyraźnie obniżyła się, to dane za czerwiec wskazały na ponowne ożywienie produkcji. W strukturze danych warto również zwrócić uwagę na szeroki zakres geograficzny wzrostu dostaw mleka w UE, gdzie skup rośnie również w Niemczech, Francji i Holandii, czyli w krajach, w których w ostatnich latach produkcja mleka kształtowała się w trendzie spadkowym. W kolejnych miesiącach uwaga uczestników rynku w coraz większym stopniu będzie skoncentrowana na półkuli północnej, gdzie rozpoczyna się nowy sezon mleczarski. Uwzględniając bieżące warunki agrometeorologiczne oraz ich długoterminowe prognozy, w swoim scenariuszu analitycy z Credit Agricole zakładają, że nowy sezon przyniesie nieznaczny wzrost produkcji mleka w zarówno Nowej Zelandii jak i Australii.

Choć sytuacja w światowym handlu produktami mlecznymi poprawia się, co jest widoczne między innymi w danych o chińskim imporcie, to na ogół wolumen handlu jest niższy niż przed rokiem. Popyt na produkty mleczne w kolejnych kwartałach pozostawać będzie pod negatywnym wpływem pandemii na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. W warunkach zwiększonej światowej podaży mleka słabszy popyt będzie czynnikiem wywierającym negatywną presję na ceny.

Eksperci podtrzymują ocenę ,zgodnie z którą światowy rynek mleka nadal znajduje się w spadkowej fazie cyklu. W konsekwencji dostrzega się ryzyko korekty i ponownego spadku cen produktów mlecznych w najbliższych miesiącach ze względu na rosnącą podaż mleka w warunkach osłabionego popytu. Analitycy bankowi uważają, że w I połowie 2021 r. najprawdopodobniej wystąpi punkt zwrotny w cyklu. Głównymi czynnikami ryzyka dla tego scenariusza są dalszy przebieg pandemii Covid-19, tempo odbudowy światowego popytu na produkty mleczne, a także warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych.

Uwzględniając sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka, prognozuje się, że na koniec 2020 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 135 zł/hl, a na koniec 2021 r. ok. 140 zł/hl. Tym samym w całym horyzoncie prognozy pozostanie ona na relatywnie wysokim na tle historycznym poziomie.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole

Foto: bigstockphoto.com

oprac. P.Ł.