Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,6 proc.

Aktualności

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,6 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące stopy bezrobocia oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Uwzględniono je także z podziałem na poszczególne województwa. Zanotowano spadek w każdym regionie.

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,6 proc., wobec 6,8 proc. w lutym br. Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 1.092,2 tys. wobec 1.126,7 tys. osób miesiącem wcześniej.

Największa liczba bezrobotnych zarejestrowana jest województwie Mazowieckim (bez uwzględnienia Warszawy) – 103,8 tys. oraz Śląskim – 95,2 tys. Najniższa z kolei w Lubuskim – 24,9 tys. i Opolskim 25,5 tys. Natomiast najwyższe bezrobocie występuje w województwie Warmińsko-mazurskim – 11,8 proc. oraz Mazowieckim (bez Warszawy) – 10,7 proc. Najniższe zaś w Wielkopolsce – 3,8 proc. i na Śląsku – 5,1 proc.