Startuje nowa akcja „Łąki pod ochroną Almette”

Producenci

Startuje nowa akcja „Łąki pod ochroną Almette”

Łąki to bardzo ważny element przyrody, który ma kluczowe znaczenie dla zachowania biologicznej różnorodności ekosystemu. Łąki chronią środowisko, regulują cykle biochemiczne oraz umożliwiają gromadzenie w glebie substancji organicznych. Właśnie wystartowała nowa akcja „Łąki pod ochroną Almette”.

Łąki są buforem chroniącym powietrze i wodę przed zanieczyszczeniami. Pełnią funkcje retencyjne – w praktyce są rezerwatem zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. To naturalne środowisko występowania i migracji wielu gatunków zwierząt i owadów. Łąki mogą utrzymywać się wyłącznie w wyniku działania człowieka. Paradoks polega na tym, że człowiek i jego wpływ na środowisko są jednocześnie dla łąk dużym zagrożeniem.

– Postanowiliśmy zaopiekować się łąkami. Łąki to naturalne środowisko występowania i migracji wielu gatunków zwierząt i owadów. Aż 1/3 żywności, którą konsumujemy, powstaje dzięki pszczołom i innym owadom zapylającym. W pierwszej kolejności wspomogliśmy dzikie pszczoły – budując dla nich nowe barcie, wydrążone dla dzikich pszczół komory wewnątrz pnia drzewa. Jest wiele do zrobienia, dlatego w ramach akcji „Łąki pod ochroną Almette” ruszamy w Polskę i działamy. – komentuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.