Stanowisko Zarządu Grupy Piotr i Paweł ws. układu z wierzycielami

Detal/Hurt

Stanowisko Zarządu Grupy Piotr i Paweł ws. układu z wierzycielami

04 sierpnia 2020

  • #Grupa Piotr i Paweł

Zarząd spółek z Grupy Piotr i Paweł ponownie podkreśla, że jego intencją jest jak najszybsze zakończenie postępowania układowego z wierzycielami i wypłacenie należnych im środków finansowych i zapewnia, że środki finansowe na wypłaty zostały zabezpieczone przez inwestora finansowego i mogą być uruchomione w każdej chwili.

Potwierdzam gotowość Spółek do spłaty wierzycieli i ubolewam, że mimo chęci i posiadanych środków finansowych jeszcze się to nie wydarzyło” – komentuje dr Patryk Filipiak w imieniu zarządcy sanacyjnego – Ostatnim formalnym elementem, na który wszyscy czekamy jest postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Posiedzenie sądu – ze względów niezależnych od spółek – zostało przesunięte na 21 września 2020. Większość spłat będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się postanowień.

– Przegłosowane przez wierzycieli propozycje układowe czekają na realizację i umożliwią wypłaty należności. Spółki z Grupy Piotr i Paweł mają zabezpieczone środki na te wypłaty – niecierpliwie czekamy na zakończenie procedury sądowej. Jak najszybsze jej sfinalizowanie jest kluczowe dla dalszej działalności i rozwoju sklepów w sieci – podkreśla zarząd Grupy Piotr i Paweł.

Wierzyciele wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł zaakceptowali w głosowaniach propozycje układowe spółek. Oznacza to, że procedura restrukturyzacji po uprawomocnieniu zostanie zrealizowana zgodnie z planem Zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi Zarządów spółek. Spółki – dzięki finansowaniu inwestora strategicznego SPAR GROUP – mają spłacić wierzytelności i powrócić do efektywnej działalności operacyjnej.

opr. red.