Stanowisko POHiD w sprawie obsługi klientów bez maseczki

Detal/Hurt

Stanowisko POHiD w sprawie obsługi klientów bez maseczki

11 sierpnia 2020

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji popiera stanowisko Ministerstwa Zdrowia wskazujące, że placówki handlowe mogą odmówić obsługi klientom ignorującym nakaz zakrywania nosa i ust. Od początku pandemii członkowie POHiD aktywnie uczestniczą w edukowaniu klientów co do zasad bezpiecznych zakupów w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

10 sierpnia br. zaprezentowano stanowisko Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którym pracownik obiektu handlowego ma, na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, możliwość odmowy dokonania sprzedaży, jeżeli klient odmówi podporządkowania się nakazowi zakrywania nosa i ust. W takiej sytuacji odmowa sprzedaży będzie uzasadniona. Większość klientów sieci handlowych stosuje się do obowiązku noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekowania rąk przed wejściem do sklepu.

Pracownicy sklepów mogą jedynie zwrócić uwagę i liczyć na wyrozumiałość ze strony klientów. Jeśli personel sklepu spotyka się z agresywnymi reakcjami klientów, to tutaj zaczyna się rola państwa i organów państwowych egzekwujących obowiązek zakrywania nosa i ust. Dlatego zgadzamy się z Ministerstwem Zdrowia, że sankcją, która powinna być stosowana wobec klientów nieprzestrzegających zasad jest odmowa obsłużenia.

oprac. J.R.