Stanowisko IPN ws. weteranów środowiska Solidarnościowego.

Stanowisko IPN ws. weteranów środowiska Solidarnościowego.

06 kwietnia 2016

Jak wynika z treści pisma z dnia 10.03.2016 r. skierowanego do Naszego Wydawnictwa z Instytutu Pamięci Narodowej (BE Po-I-605-1(1)/16), … „Część historyków, pomimo pewnych zastrzeżeń, dostrzega w procesie tworzenia się „Solidarności”, obok przejawów rewolucji społecznej, elementy „polskiej tradycji powstańczej”„W podobny, złożony sposób postrzegali NSZZ „Solidarność” badacze spoza naszego kraju. Jeden z najbardziej znanych francuskich historyków, Alain Touraine, scharakteryzował „Solidarność” jako „totalny ruch społeczny” stanowiący „połączenie akcji związkowej oraz walki o wolne związki zawodowe z ruchem na rzecz demokracji i narodowym powstaniem” … „W świetle powyższych rozważań” … „użycie zwrotu „Zwycięskie Powstanie Narodowe” w odniesieniu do działań dawnego* środowiska „Solidarnościowego” jest dopuszczalne, szczególnie w przypadku wypowiedzi o charakterze publicystycznym” … „W przypadku określenia „weteran” … „ma ono głównie konotacje związane z uczestnictwem danej osoby w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze zbrojnym, dopuszcza się też jednak jego stosowanie w odniesieniu do osób, które przez wiele lat zajmowały się jakąś, również pozamilitarną, działalnością. Przyjmując ten drugi kontekst znaczeniowy możemy mówić o dawnych działaczach „Solidarności” jako o weteranach zmagań o wolną Polskę

*od redakcji – okres Stanu Wojennego 1981-1983