Stabilna produkcja jabłek w Unii Europejskiej

Gospodarka

Stabilna produkcja jabłek w Unii Europejskiej

12 sierpnia 2020

  • #jabłka
  • #zbiory jabłek

Według WAPA (The World Apple & Pear Association) zbiory jabłek w Europie w 2020 r. ukształtują się na poziomie tylko nieznacznie, bo o 1%, niższym niż w 2019 r. Wystąpi natomiast duże zróżnicowanie w zakresie zmian produkcji w poszczególnych krajach.

Zdecydowanego spadku produkcji (-220 tys. t, tj. -13% r/r) oczekuje się we Francji (trzeci w UE producent i eksporter jabłek) oraz na Węgrzech (-102 tys. t, tj. -23% r/r). Tym samym węgierska produkcja, kształtując się na poziomie 350 tys. t będzie najniższa od 2011 r. Tylko nieznacznie, bo o 1%, zmniejszyć się mogą zbiory we Włoszech.

W Polsce produkcję jabłek oszacowano na poziomie 3,4 mln t, tj. o 17% wyższym niż w 2019 r. Jest to więcej niż wstępnie ocenił GUS w szacunkach zaprezentowanych pod koniec lipca (+6% r/r do 3,3 mln t). Niemniej, dane WAPA zakładają mniejszy, niż GUS, poziom produkcji jabłek w 2019 r. (2,91 mln t wobec 3,08 mln t według GUS). Mimo wzrostu, polskie zbiory jabłek wg WAPA będą o niższe aż o 29% w stosunku do rekordowych w 2018 r. Zagrożeniem dla zbiorów jest możliwy problem z pracownikami do zbiorów w warunkach wzrastającej liczby przypadków Covid-19 w Polsce.

Wzrost krajowej produkcji jabłek będzie oddziaływał lokalnie w kierunku obniżek cen tych owoców, choć mniejsze zbiory w pozostałych krajach Unii Europejskiej mogą wpływać łagodząco na spadki. Warto również zauważyć, że w wyniku mniejszych zbiorów w Chinach i USA, (wg WAPA) światowa podaż jabłek w nadchodzącym sezonie prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu.

Źródło: Agro Nawigator PKO Banku Polskiego

Foto: bigstockphoto.com

oprac. P.Ł.