Stabilizacja odwiedzalności w drugim tygodniu po zniesieniu lockdownu

Detal/Hurt

Stabilizacja odwiedzalności w drugim tygodniu po zniesieniu lockdownu

20 maja 2021

Średni wynik odwiedzalności centrów handlowych w drugim tygodniu po wznowieniu działalności wszystkich sklepów (10-16 maja), w dni handlowe był wyższy o 42% w odniesieniu do rezultatów z 2020 r. i osiągnął 84% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, czyli przed pandemią.

Dane Polskiej Rady Centrów Handlowych wskazują, że najwięcej wizyt odnotowano w obiektach o średniej wielkości, których powierzchnia mieści się w przedziale od 20 do 40 tys. mkw. GLA.

PRCH Daily Footfall Index pokazuje, że po wzmożonej aktywności klientów w pierwszym tygodniu po zniesieniu lockdownu, w centrach handlowych nastąpiła stabilizacja odwiedzalności. W dniach handlowych między 10 a 15 maja wyniki odwiedzalności były wyższe o 42% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W odniesieniu do okresu sprzed pandemii w 2019 roku wahały się od 81 do 88% w zależności od dnia.

Dane z ubiegłego tygodnia pokazują, że po zaspokojeniu przez klientów pierwszych, odłożonych w czasie potrzeb zakupowych i wzmożonej aktywności kupujących w pierwszych dniach po lockdownie, podobnie jak w przypadku poprzednich podobnych okresów następuje stabilizacja odwiedzalności. W odniesieniu do wyników z lutego i marca bieżącego roku, kiedy sklepy w galeriach funkcjonowały bez zakłóceń, mamy obecnie do czynienia ze wzrostem poziomu odwiedzalności o około 10 p.p. Po poprzednim lockdownie średni footfall w centrach handlowych przez kilka tygodni utrzymywał się na poziomie około 76%, obecna średnia dla dni handlowych przekracza 85%.

Pierwsze dane pokazują też trend zaobserwowany po wcześniejszych lockdownach – klienci mimo niższej odwiedzalności w porównaniu do czasów przedpandemicznych, wydają więcej i realizują swoje potrzeby zakupowe na poziomach obserwowanych w najlepszych świątecznych okresach sprzedażowych. Według ekspertów banku PKO BP wartość transakcji kartowych klientów tego banku w minionym tygodniu była zbliżona do notowanej przed Bożym Narodzeniem 2020. Ponadto szacują oni wzrost konsumpcji w drugim kwartale 2021 r. o 15% r/r.

Najczęściej odwiedzanymi obiektami handlowymi były centra o średniej wielkości, o powierzchni od 20 do 40 tys. mkw. GLA., gdzie średni footfall w dni handlowe osiągnął 89 proc. wyników z analogicznego okresu w 2019 roku. W badanym tygodniu w największych galeriach handlowych, których powierzchnia przekracza 60 tys. mkw. GLA, odnotowano więcej kupujących niż w obiektach małych do 20 tys. mkw. GLA. Najwięcej odwiedzin odnotowano w centrach handlowych w Regionie Północno-Zachodnim i Północnym, gdzie średnie wyniki z dni handlowych przekraczały 90% odwiedzalności z 2019 roku. Niższą odwiedzalność miały obiekty w Regionie Wschodnim.