Sprzedaż samochodów dostawczych w I kwartale 2018 r.

4 koła biznesu

Sprzedaż samochodów dostawczych w I kwartale 2018 r.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wspólnie z KPMG przygotowały raport kwartalny, dotyczący sprzedaży na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. W segmencie samochodów dostawczych zanotowano wzrost sprzedaży o 5 proc. rok do roku.

W pierwszym kwartale 2018 r. zarejestrowano 15 333 samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Stanowi to wynik o 5 proc. lepszy niż w I kwartale 2017 r. Wzrosty liczby rejestracji odnotowano we wszystkich segmentach rynku – wśród samochodów osobowych, ciężarowych oraz przyczep i naczep powyżej 3,5 tony.

Wzrosła także liczba aktywów przekazywanych w leasing. W przypadku samochodów dostawczych zanotowano wzrost z 9,8 tys. w I kwartale 2017, do 11 tys. w I kwartale 2018 r.

Źródło: PZPM

Foto: Pixabay