Prawo

Sprawozdawczość finansowa − nowe sankcje

Kodeks karny skarbowy zostanie rozszerzony o przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego oraz opinii i raportu. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe, za co grozi kara grzywny. Taka sankcja może być bardzo dotkliwa – obecnie grzywna za wykroczenie wynosi nawet 32 tys. zł (20-krotność minimalnego wynagrodzenia). Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 17 października 2013 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.