Spomlek z nowym wiceprezesem

Aktualności

Spomlek z nowym wiceprezesem

05 października 2021

Rada Nadzorcza Spółdzielczej Mleczarni Spomlek na wniosek Zarządu powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Skupu Surowca Agnieszkę Kamelę. Powodem powołania jest troska o sprawne funkcjonowanie Spółdzielni w zakresie zaopatrzenia w surowiec w sytuacji pojawiających się nowych wyzwań na rynku mleka surowego w Polsce. 

– Od kilku miesięcy obserwujemy niedostateczną podaż surowca w stosunku do potrzeb polskich mleczarni wynikających z posiadanych mocy produkcyjnych i zobowiązań kontraktowych na dostawy produktów. Spowodowało to wywindowanie cen tzw. mleka przerzutowego do absurdalnych wręcz poziomów i zapowiada zaostrzenie walki konkurencyjnej o pozyskanie nowych dostawców mleka. Spodziewamy się, że zapowiadane wprowadzenie ograniczeń w hodowli bydła związanych z projektem „Europejskiego Zielonego Ładu” rywalizację o surowiec jeszcze zaostrzy. W tej sytuacji sfera związana ze współpracą z rolnikami urasta do strategicznego wyzwania dla naszej spółdzielni i wymaga wzmocnienia składu Zarządu SM Spomlek w tym zakresie – mówi Edward Bajko, Prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Pani Kamela ukończyła studia ekonomiczne na kierunku zarządzanie i marketing na UMCS w Lublinie. Od 23 lat pracuje w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w dziale skupu surowca. Od 2008 roku jest dyrektorem działu.

– Jest to dla mnie wyróżnienie, ale również wielkie wyzwanie, szczególnie w sytuacji niepewności związanych z Wspólną Polityką Rolną i wchodzącym w jej skład Zielonym Ładem. Mam jednak nadzieję, że podołam wyzwaniu z pomocą pracowników firmy, którzy niosą ze sobą doświadczenie i zaangażowanie – mówi Pani Agnieszka Kamela, Wiceprezes ds. Skupu Surowca Mleczarni Spomlek. – Jednocześnie dziękuję za zaufanie, którym obdarzyła mnie Rada Nadzorcza, mam nadzieję, że jako osoba odpowiedzialna za surowiec z pozycji Zarządu będę potrafiła godzić oczekiwania naszych dostawców jednocześnie mając na uwadze dobre funkcjonowanie firmy.