„Solidarność” domaga się większej ochrony pracowników handlu

Detal/Hurt

„Solidarność” domaga się większej ochrony pracowników handlu

16 marca 2020

Związkowcy domagają się większej ochrony pracowników handlu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Chodzi m.in. o ograniczenie liczby klientów i dostawców w sklepach czy skrócenie czasu pracy.

Związkowcy chcą wprowadzenia w placówkach handlowych limitów klientów i dostawców przebywających w tym samym czasie w placówce. W małych placówkach byłoby to do 5 klientów i dostawców, w dyskontach – do 20, a w placówkach wielkopowierzchniowych – do 50. Natomiast wymiar czasu pracy pracownika nie może przekraczać 6 godzin na dobę i 30 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy niezależnie od obowiązujących systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych w placówkach handlowych, o których mowa w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Mimo skrócenia czasu pracy, pracownik powinien zachować prawo do wynagrodzenia na zasadach dotychczas obowiązujących. Praca w godzinach nadliczbowych będzie możliwa wyłącznie za zgodą pracownika. W dni, o których mowa w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, wymiar czasu pracy nie może przekraczać 4 godzin na dobę w przypadku wykonywania czynności związanych z rozładowywaniem i przyjmowaniem towaru.