Solidarni z represjonowanymi dziennikarzami

Aktualności

Solidarni z represjonowanymi dziennikarzami

07 stycznia 2021

Jak podaje Komitet Ochrony Dziennikarzy, w 2020 roku w więzieniach na świecie przebywała rekordowa liczba dziennikarzy – na dzień 1 grudnia 2020 r. było ich co najmniej 250.

W przypadku 20% zatrzymanych nie zostały przedstawione żadne zarzuty, a ponad 60% było oskarżonych o działalność antypaństwową – terroryzm, przynależność do organizacji, których działalność jest zakazana, czy szeroko pojętą działalność na szkodę państwa i antypaństwową propagandę. Absurdalność i śmieszność zarzutów tradycyjnie stawianych dziennikarzom niepoddającym się presji ze strony reżimów zdaje się tylko rosnąć – jeden ze znanych publicystów został niedawno oskarżony przez władze swojego państwa o malwersacje finansowe i defraudację pieniędzy prowadzonej przez niego fundacji.

Dodatkowo, jak wynika z nowego raportu organizacji Reporterzy bez Granic, pracownicy mediów są coraz częściej zabijani z premedytacją – w minionym roku co najmniej 50 dziennikarzy zginęło w związku z wykonywaną przez nich pracą.

W 2020 roku dziennikarze byli także wyjątkowo często represjonowani – do wielu takich przypadków dochodziło także w Europie, głównie za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko. Najczęściej do aresztowań dziennikarzy dochodzi jednak w państwach niedemokratycznych w innych częściach świata, m.in. na Bliskim Wschodzie.

Wydawca „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora”, który został w przeszłości odznaczony za zasługi w walce o respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (patrz: Monitor Polski, 02.01.2015 r.) oraz redakcje naszego wydawnictwa solidaryzują się z represjonowanymi dziennikarzami. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że ich sytuacja w Europie i na całym świecie w następnych latach poprawi się na tyle, że dziennikarstwo przestanie być nazywane jednym z najniebezpieczniejszych zawodów świata.