Sokołów z nowym Wiceprezesem ds. Handlu i Marketingu

Ludzie

Sokołów z nowym Wiceprezesem ds. Handlu i Marketingu

04 października 2021

Od października funkcję Wiceprezesa ds. Handlu i Marketingu w firmie Sokołów pełni Maciej Częścik, dotychczasowy Dyrektor Spółki ds. Cen w Biurze Zarządu. Zmiana jest wynikiem przejścia na emeryturę dotychczasowego Wiceprezesa Mieczysława Walkowiaka, który piastował to stanowisko od 2000 roku.

Odchodzący ze stanowiska Wiceprezesa ds. Handlu i Marketingu Mieczysław Walkowiak był związany z Grupą Sokołów od 22 lat. Gdy w wyniku fuzji sześciu zakładów produkcyjnych, we wrześniu 2000 roku, powstała firma Sokołów S.A., Mieczysław Walkowiak brał czynny udział w tym przedsięwzięciu. Pod jego przewodnictwem została opracowana i wdrożona strategia handlowa oraz marketingowa, w tym cały system wizualizacji i komunikacji. W kolejnych latach Wiceprezes Walkowiak aktywnie działał m.in. w zakresie implementacji nowoczesnych technologii, nowatorskich systemów informatycznych oraz efektywnych rozwiązań organizacyjnych.

Nowy Wiceprezes ds. Handlu i Marketingu w Sokołów S.A. – Maciej Częścik, pracuje w firmie od 1995 roku, przez cały czas niezmiennie w Pionie Handlu i Marketingu. Przez ostatnie lata piastował różne stanowiska managerskie, a od 2018 roku był Dyrektorem Spółki ds. Cen w Biurze Zarządu. W swej karierze zawodowej tworzył i zarządzał zespołami handlowymi w Oddziale Sokołów, jak również w Biurze Zarządu.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania sprzedażą oraz marketingu.

Nowy Wiceprezes planuje rozwijać dotychczasową strategię handlową spółki. – Moim celem będzie dalsze wzmacnianie pozycji Sokołowa na rynku polskim i europejskim – podkreśla Maciej Częścik. – Jestem przekonany, iż zdobyte przeze mnie doświadczenie, jak i wiedza z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży i marketingu, ze wsparciem naszego profesjonalnego zespołu handlowego, stanowić będą twardą podstawę dla dalszych sukcesów Grupy Sokołów – dodaje.

źródło: informacja prasowa