SK&S: Rządowy projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie

Aktualności

SK&S: Rządowy projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie

Specjalnie dla “Poradnika Handlowca” Kancelaria Prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak: Projekt ustawy zakłada uruchomienie systemu teleinformatycznego umożliwiającego sporządzanie umów o pracę oraz ich zawieranie i rejestrację w ZUS. Projekt jest na etapie opiniowania, co oznacza, że może jeszcze ulec zmianie.

Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu. W systemie teleinformatycznym będzie można przygotować: Umowy o pracę na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony, Umowy zlecenia, Umowy o świadczenie usług, Umowy z nianią zawierane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do 3 lat, Umowy o pomocy przy zbiorach zawierane z rolnikami. System ma umożliwiać zawieranie, zmianę i rozwiązanie umów na wskazanych wzorach. Ponadto ma on pozwolić na obliczanie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi i dokonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji umowy.

Wśród nich będą m.in. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych, a także wydawanie świadectw pracy. Aby zawrzeć umowę, strony będą musiały opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Opatrzenie umowy podpisem osobistym albo podpisem zaufanym ma być równoważne z podpisem własnoręcznym.

Po zawarciu umowy za pośrednictwem systemu oświadczenia woli, wnioski i dokumenty dotyczące pracodawcy lub zleceniodawcy mają być składane obligatoryjnie za pośrednictwem systemu. Strony będą otrzymywać powiadomienie SMS na wskazany numer telefonu oraz wiadomość na adres poczty elektronicznej o dokonanych zmianach. Wszelkie oświadczenia woli, wnioski i dokumenty będą uważane za doręczone z momentem odczytania ich w systemie lub w terminie 14 dni od przesłania powiadomienia (gdy nie zostaną odczytane).

źródło: Kancelaria Prawna Sołtysiński Kawecki&Szlęzak